TELEFON: 021.313.00.50/021.313.00.51/+40.372.37.46.91; |office@anc.edu.ro

Proiect POCA 129872

Proiectul are drept parteneri în realizarea acestuia Autoritatea Națională pentru Calificări – ANC și Ministerul Muncii și Justiției Sociale – MMJS (actualul Ministerul Muncii și Protecției Sociale – MMPS). Perioada de implementare a proiectului este cuprinsa între Ianuarie 2020 și decembrie 2022, acesta începând din Ianuarie 2020.

Pentru mai multe informații privind activitățile și rezultatele proiectului accesați http://poca.anc.edu.ro/

Activitatea 3.6. – Prezentări

Elaborarea cadrului metodologic pentru dezvoltarea programelor de studii pe baza de rezultate ale învățării

Activitatea 3.6. – Prezentări drafturi modele programe de studii (15 – 20 mai 2022)

Activitatea 3.9. Competențele grupelor de bază

2111 – Fizicieni și astronomi
2112 – Meteorologi
2113 – Chimiști
2114 – Geologi și geofizicieni
2120 – Matematicieni, actuari și statisticieni
2131 – Biologi, botaniști, zoologi și asimilați
2132 – Consultanți în agricultură, silvicultură și pescuit
2133 – Specialiști în domeniul protecției mediului
2141 – Ingineri tehnologi și de producție
2142 – Ingineri constructori
2143 – Ingineri în domeniul protecției mediului
2144 – Ingineri mecanici
2145 – Ingineri chimiști
2146 – Ingineri mineri, petroliști, metalurgiști și asimilați
2149 – Ingineri și asimilați neclasificați în grupele de bază anterioare
2151 – Ingineri electricieni
2152 – Ingineri electroniști
2153 – Ingineri în domeniul telecomunicațiilor
2161 – Arhitecți constructori
2162 – Arhitecți în domeniul peisagistic
2163 – Designeri produse și îmbrăcăminte
2164 – Proiectanți în domeniul urbanismului și de sistematizare a traficului
2165 – Cartografi și topografi
2166 – Designeri grafică și multimedia
2211 – Medici de medicină de familie/medicină generală
2212 – Medici specialiști
2221 – Asistenți medicali generaliști
2222 – Moașe
2230 – Practicieni de medicină complementară/alternativă
2250 – Medici veterinari
2261 – Medici dentiști
2262 – Farmaciști
2263 – Specialiști în domeniul mediului și al igienei și sănătății ocupaționale
2264 – Fizioterapeuți
2265 – Dieteticieni și nutriționiști
2266 – Audiologi și specialiști în logopedie
2267 – Optometriști și opticieni
2269 – Specialiști în domeniul sănătății, neclasificați în grupele de bază anterioare
2310 – Profesori universitari și asimilați
2320 – Profesori în învățământul profesional
2330 – Profesori în învățământul secundar
2341 – Profesori în învățământul primar
2342 – Educatori în învățământul preșcolar
2351 – Specialiști în metodologie didactică
2352 – Instructori-formatori pentru elevi cu nevoi speciale
2353 – Alți instructori-formatori de limbi străine
2354 – Alți instructori-formatori de muzică
2355 – Alți instructori-formatori de artă
2356 – Instructori-formatori în tehnologia informației
2359 – Specialiști în învățământ neclasificați în grupele de bază anterioare
2411 – Contabili
2412 – Specialiști consultanți în domeniul financiar și al investițiilor
2413 – Analiști financiari
2421 – Analiști de management și organizare
2422 – Specialiști în domeniul politicilor administrative
2423 – Specialiști în domeniul resurselor umane și de personal
2424 – Specialiști în formarea și dezvoltarea personalului
2431 – Specialiști în publicitate și marketing
2432 – Specialiști în relații publice
2433 – Specialiști în vânzarea de produse tehnice și medicale (exclusiv TIC)
2434 – Specialiști în vânzarea produselor de tehnologia informației și comunicațiilor
2511 – Analiști de sistem
2512 – Proiectanți de software
2513 – Proiectanți de sisteme web și multimedia
2514 – Programatori de aplicații
2519 – Analiști programatori în domeniul software neclasificați în grupele de bază anterioare
2521 – Designeri și administratori de baze de date
2522 – Administratori de sistem
2523 – Specialiști în rețele de calculatoare
2529 – Specialiști în baze de date și rețele neclasificați în grupele de bază anterioare
2611 – Avocați
2612 – Magistrați
2619 – Specialiști în domeniul juridic neclasificați în grupele de bază anterioare
2621 – Arhivari și curatori
2622 – Bibliotecari și specialiști în alte servicii de informare
2631 – Economiști
2632 – Sociologi, antropologi și asimilați
2633 – Filozofi, istorici și specialiști în științe politice
2634 – Psihologi
2635 – Specialiști în asistență socială și consiliere
2636 – Specialiști în religie
2641 – Autori și asimilați
2642 – Jurnaliști
2643 – Traducători, interpreți și alți lingviști
2651 – Specialiști în arte vizuale
2652 – Muzicieni, cântăreți și compozitori
2653 – Dansatori și coregrafi
2654 – Regizori și producători de film, teatru și alte spectacole
2655 – Actori
2656 – Crainici la radio, televiziune și alte mijloace de comunicare
2659 – Artiști creatori și actori neclasificați în grupele de bază anterioare

Activitatea A.4. – Prezentări eveniment diseminare, Sinaia, 16-18 feb. a.c.