TELEFON: 021.313.00.50/021.313.00.51/+40.372.37.46.91; |office@anc.edu.ro

Proiect POCA 129872

Proiectul are drept parteneri în realizarea acestuia Autoritatea Națională pentru Calificări – ANC și Ministerul Muncii și Justiției Sociale – MMJS (actualul Ministerul Muncii și Protecției Sociale – MMPS). Perioada de implementare a proiectului este cuprinsa între Ianuarie 2020 și decembrie 2022, acesta începând din Ianuarie 2020.

Pentru mai multe informații privind activitățile și rezultatele proiectului accesați http://poca.anc.edu.ro/

Activitatea 3.6. – Prezentări

Elaborarea cadrului metodologic pentru dezvoltarea programelor de studii pe baza de rezultate ale învățării

Activitatea 3.6. – Prezentări drafturi modele programe de studii (15 – 20 mai 2022)

Activitatea 3.9. Competențele grupelor de bază

2111 – Fizicieni și astronomi
2112 – Meteorologi
2113 – Chimiști
2114 – Geologi și geofizicieni
2120 – Matematicieni, actuari și statisticieni
2131 – Biologi, botaniști, zoologi și asimilați
2132 – Consultanți în agricultură, silvicultură și pescuit
2133 – Specialiști în domeniul protecției mediului
2141 – Ingineri tehnologi și de producție
2142 – Ingineri constructori
2143 – Ingineri în domeniul protecției mediului
2144 – Ingineri mecanici
2145 – Ingineri chimiști
2146 – Ingineri mineri, petroliști, metalurgiști și asimilați
2149 – Ingineri și asimilați neclasificați în grupele de bază anterioare
2151 – Ingineri electricieni
2152 – Ingineri electroniști
2153 – Ingineri în domeniul telecomunicațiilor
2161 – Arhitecți constructori
2162 – Arhitecți în domeniul peisagistic
2163 – Designeri produse și îmbrăcăminte
2164 – Proiectanți în domeniul urbanismului și de sistematizare a traficului
2165 – Cartografi și topografi
2166 – Designeri grafică și multimedia
2211 – Medici de medicină de familie/medicină generală
2212 – Medici specialiști
2221 – Asistenți medicali generaliști
2222 – Moașe
2230 – Practicieni de medicină complementară/alternativă
2250 – Medici veterinari
2261 – Medici dentiști
2262 – Farmaciști
2263 – Specialiști în domeniul mediului și al igienei și sănătății ocupaționale
2264 – Fizioterapeuți
2265 – Dieteticieni și nutriționiști
2266 – Audiologi și specialiști în logopedie
2267 – Optometriști și opticieni
2269 – Specialiști în domeniul sănătății, neclasificați în grupele de bază anterioare
2310 – Profesori universitari și asimilați
2320 – Profesori în învățământul profesional
2330 – Profesori în învățământul secundar
2341 – Profesori în învățământul primar
2342 – Educatori în învățământul preșcolar
2351 – Specialiști în metodologie didactică
2352 – Instructori-formatori pentru elevi cu nevoi speciale
2353 – Alți instructori-formatori de limbi străine
2354 – Alți instructori-formatori de muzică
2355 – Alți instructori-formatori de artă
2356 – Instructori-formatori în tehnologia informației
2359 – Specialiști în învățământ neclasificați în grupele de bază anterioare
2411 – Contabili
2412 – Specialiști consultanți în domeniul financiar și al investițiilor
2413 – Analiști financiari
2421 – Analiști de management și organizare
2422 – Specialiști în domeniul politicilor administrative
2423 – Specialiști în domeniul resurselor umane și de personal
2424 – Specialiști în formarea și dezvoltarea personalului
2431 – Specialiști în publicitate și marketing
2432 – Specialiști în relații publice
2433 – Specialiști în vânzarea de produse tehnice și medicale (exclusiv TIC)
2434 – Specialiști în vânzarea produselor de tehnologia informației și comunicațiilor
2511 – Analiști de sistem
2512 – Proiectanți de software
2513 – Proiectanți de sisteme web și multimedia
2514 – Programatori de aplicații
2519 – Analiști programatori în domeniul software neclasificați în grupele de bază anterioare
2521 – Designeri și administratori de baze de date
2522 – Administratori de sistem
2523 – Specialiști în rețele de calculatoare
2529 – Specialiști în baze de date și rețele neclasificați în grupele de bază anterioare
2611 – Avocați
2612 – Magistrați
2619 – Specialiști în domeniul juridic neclasificați în grupele de bază anterioare
2621 – Arhivari și curatori
2622 – Bibliotecari și specialiști în alte servicii de informare
2631 – Economiști
2632 – Sociologi, antropologi și asimilați
2633 – Filozofi, istorici și specialiști în științe politice
2634 – Psihologi
2635 – Specialiști în asistență socială și consiliere
2636 – Specialiști în religie
2641 – Autori și asimilați
2642 – Jurnaliști
2643 – Traducători, interpreți și alți lingviști
2651 – Specialiști în arte vizuale
2652 – Muzicieni, cântăreți și compozitori
2653 – Dansatori și coregrafi
2654 – Regizori și producători de film, teatru și alte spectacole
2655 – Actori
2656 – Crainici la radio, televiziune și alte mijloace de comunicare
2659 – Artiști creatori și actori neclasificați în grupele de bază anterioare

Activitatea A4 – Standardizarea procesului de evaluare a competențelor profesionale dobândite în alte contexte decât cel formal

1. Instrument evaluare AUTOEVALUARE – MODEL

2.1. Instrument de evaluare TEST SCRIS – VARIANTA PLATFORMA MODEL

2.2. Instrument de evaluare TEST SCRIS – VARIANTA CANDITAT MODEL

3. Instrument de evaluare OBSERVARE (în condiții reale de muncă) MODEL

4. Instrument de evaluare SIMULARE MODEL

5. Instrument de evaluare RECOMANDAREA DE LA TERȚI MODEL

Prezentări eveniment, Constanța, 29 -31 mai 2023

Prezentare CNA – Standardizarea procesului de evaluare a competențelor profesionale dobândite în alte contexte decât cel formal, pe bază de rezultate ale învățării

Flexibilizarea rutelor de învățare – modelul calificării din perspectiva ANC

Reglementări în Legea Învățământului Superior „România Educată” – Strategia ANC

Prezentare SO – rezultate proiect

Prezentări eveniment diseminare, Sinaia, 16-18 feb. a.c.

  1. Prezentare CNA
  2. Prezentare RNCIS
  3. Prezentare SO
  4. Prezentare Atestare FP
  5. Prezentare Acte normative
  6. Prezentare Angajabilitatea absolvenților din România: îmbunătățirea calificărilor universitare în raport cu piața muncii

Prezentări eveniment desfășurat în cadrul Activității 5.3., Covasna, 9-18 octombrie 2023

Reglementări și strategii 2024-2027

Flexibilizarea rutelor de învățare_modelul calificării în perspectiva ANC

Prezentare organizare ANC cf. Legii învățământului superior nr. 199/2023

Prezentare SO – rezultate proiect

Prezentare acte normative – rezultate în proiect