TELEFON: 021.313.00.50/021.313.00.51/+40.372.37.46.91; |office@anc.edu.ro

Strategii

Strategii ANC

2021-2027

2015-2020

Strategiile din educație – Condiționalități ex-ante

Condiționalitățile ex-ante (ExAC) sunt unul dintre elementele-cheie ale reformei politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020. Aceste condiționalități au fost introduse de Comisia Europeană pentru fondurile structurale și de investiții europene (fondurile FSI) astfel încât să asigure întrunirea condițiilor necesare pentru utilizarea eficientă și eficace a acestor fonduri. În prezent Ministerul Educației Naționale are aprobate prin hotărâri de guvern patru Strategii Naționale în domeniul educație și o a cincea aflată pe circuit legislativ, reprezentând conditionalități ex-ante, după cum urmează:

Strategia Națională de Învățare Pe Tot Parcursul Vieții 2015-2020, aprobata prin: HG nr. 418/2015, în vigoare din iunie 2015

Strategia Națională pentru Învățământ Terțiar 2015-2020, aprobata prin: HG nr. 565/2015, în vigoare din iulie 2015

Strategia Educației și Formării Profesionale din România în perioada 2016-2020, aprobata prin: HG nr. 317/2016, în vigoare din mai 2016

Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii, aprobata prin: HG nr. 417/2015, în vigoare din iunie 2015

Strategia pentru modernizarea infrastructurii educaționale 2017-2023, aprobata prin: Pe circuit legislativ spre aprobare

Alte strategii de interes la nivel național

Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030, aprobata prin: HG nr. 1460/2008, în vigoare din decembrie 2008

Strategia Anticorupție în Educație ,aprobata prin: MEN – Ordin nr. 5144/2013, în vigoare din septembrie 2013

Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020, aprobata prin: HG nr. 1071/2013, în vigoare din ianuarie 2014

Strategia Națională de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020, aprobata prin: HG nr. 929/2014, în vigoare din octombrie 2014

Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020, aprobata prin: HG nr. 909/2014 în vigoare din noiembrie 2014

Strategia Națională de Sănătate 2014-2020, aprobata prin: HG nr. 1028/2014, în vigoare din decembrie 2014

Strategia Națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014-2020, aprobata prin: HG nr. 1113/2014, în vigoare din ianuarie 2015

Strategia României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2014 – 2020, aprobata prin: HG nr. 18/2015, în vigoare din ianuarie 2015

Strategia Națională în domeniul politicii de tineret 2015-2020, aprobata prin: HG nr. 24/2015, în vigoare din ianuarie 2015

Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2015-2020, aprobata prin: Hotărâre nr. 383/2015 , în vigoare din iunie 2015

Strategia națională pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice 2015–2020, aprobata prin: HG nr. 566/2015, în vigoare din august 2015

Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020, aprobata prin: HG nr. 775/2015, în vigoare din octombrie 2015

Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, aprobata prin: HG nr. 583/2016, în vigoare din august 2016

Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030, aprobata prin: HG nr. 877/2018, în vigoare din noiembrie 2018

Monitorizare strategii conditionalitati ex-ante