TELEFON: 021.313.00.50/021.313.00.51/+40.372.37.46.91; |office@anc.edu.ro

Reglementări Registrul Național al Calificărilor (RNC)

! Recomandăm transmiterea documentelor in format electronic la adresa office@anc.edu.ro !


Pentru validarea și înregistrarea sau actualizarea programelor în RNCIS începând cu 1 ianuarie 2023

Conținutul dosarului pentru validarea/actualizarea unei calificări în RNCIS este următorul:

NOU! a) cerere de înregistrare/actualizare a programului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la metodologie;

NOU! b) formularul de înregistrare/actualizare a programului de studii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la metodologie;

NOU! Competențe ESCO – competențele grupelor de bază din grupa majoră 2, competențele transversale

c) hotărârea senatului instituției de învățământ superior prin care se aprobă programul de studii și se solicită înscrierea în RNCIS a programului de studii universitare aferent respectivei calificări;

d) dovada achitării tarifului de evaluare; pentru eliberarea facturii recomandăm transmiterea unei solicitări în avans pentru a vă informa cu privire la sumele aferente, la adresa office@anc.edu.ro.

Notă 1. Pentru actualizarea programelor nu este necesară Hotărârea Senatului.

Notă 2. Pentru orice actualizare a programelor de studii este necesară transmiterea documentelor menționate la punctele a), b) și d).

Documente de interes în completarea formularului de validare/actualizare a programului de studii

Pentru validarea și înregistrarea sau actualizarea programelor primite până la 1 ianuarie 2023

Conținutul dosarului pentru înscrierea unei calificări în RNCIS

Metodologie privind actualizarea informațiilor înregistrate în RNCIS


Legislație

În vigoare începând cu data de 05.07.2023 – ORDIN nr. 4.494 din 20 iunie 2023 privind aprobarea Metodologiei pentru înregistrarea și înscrierea calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS)

ABROGATORDIN nr. 5360/01.09.2022 pentru aprobarea Metodologiei de validare și înscriere a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior(RNCIS)

Ordinul ministrului educației naționale nr. 4750/2019 privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior.

Ordinul nr. 3063/2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și înregistrare a programelor postuniversitare de către instituțiile de învățământ superior, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.750/2019.

Ordinul nr. 4007/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 3475/2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 11.06.2019.

Ordinul nr. 3475/2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din  învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS), cu modificările și completările ulterioare

Ordinul nr. 3177/660/2019 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, actualizare și gestionare a Registrului national al calificărilor profesionale din România, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 238 din 28 martie 2019, cu modificările și completările ulterioare