TELEFON: +40.21.313.00.50/ +40.21.313.00.51 FAX: +40.21.313.00.53|office@anc.edu.ro

Reglementări Registrul Național al Calificărilor (RNC)

!Recomandam transmiterea documentelor in format electronic la adresa office@anc.edu.ro !

Decizie privind aprobarea Recomandării de corelare a domeniilor de studii din Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare cu cele din ISCED F – 2013

Metodologie privind actualizarea informațiilor înregistrate în RNCIS

Ordinul ministrului educației naționale nr. 4750/2019 privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior.

Ordinul nr. 3063/2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și înregistrare a programelor postuniversitare de către instituțiile de învățământ superior, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.750/2019.

Ordinul nr. 4007/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 3475/2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 11.06.2019.

Ordinul nr. 3475/2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din  învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS), cu modificările și completările ulterioare

Ordinul nr. 3177/660/2019 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, actualizare și gestionare a Registrului national al calificărilor profesionale din România, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 238 din 28 martie 2019, cu modificările și completările ulterioare

International Standard Classification of Education (ISCED)

Cadrul european al calificărilor (CEC)

Clasificarea ocupatiilor din Romania (COR)

Clasificarea Europeană a Aptitudinilor, Competențelor, Calificărilor și Ocupațiilor – European Classification of Skills, Competences, Qualifications and Occupations) – ESCO

Ghid Metodologic privind scrierea rezultatelor învățării

Ghidul Utilizatorului Sistemului European de Transfer si Acumulare a Creditelor ECTS/SECT

Conținutul dosarului pentru înscrierea unei calificări în RNCIS