TELEFON: +40.21.313.00.50/ +40.21.313.00.51 FAX: +40.21.313.00.53|office@anc.edu.ro

Legislație Generală

I. Educație

  1. Constituţia României (republicată în 2003);
  2. Ordonanța de urgență nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății, rectificată, cu modificările și completările ulterioare;
  3. Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  4. Ordonanța de urgență nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare;
  5. Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare;
  6. Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

II. Administrativ

  1. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
  2. Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare
  3. Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.