TELEFON: 021.313.00.50/021.313.00.51/+40.372.37.46.91; |office@anc.edu.ro

Legislație Generală

I. Educație

LEGI

 1. Constituţia României (republicată în 2003)
 2. Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare
 3. Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRÂRI DE GUVERN

 1. HOTĂRÂRE nr. 979 din 3 august 2022 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 434/2022 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2022—2023
 2. HOTĂRÂREA nr. 1.086 din 6 octombrie 2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 385/2021 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2021-2022 și a Hotărârii Guvernului nr. 403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2021-2022
 3. HOTĂRÂREA nr. 1.094 din 6 octombrie 2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2021-2022
 4. HOTĂRÂREA nr. 1.095 din 6 octombrie 2021 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Educației din Republica Populară Chineză privind recunoașterea reciprocă a diplomelor și certificatelor din învățământul superior, semnat la Beijing la 30 decembrie 2020

ORDINE

 1. Ordinul nr. 1.375 din 9 septembrie 2020 pentru aprobarea modelelor cererii și declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
 2. Ordinul nr. 5.459 din 31 august 2020 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2020-2021

ORDONANȚE

 1. Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare

ORDONANȚE DE URGENȚĂ

 1. Ordonanța de urgență nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății, rectificată, cu modificările și completările ulterioare
 2. Ordonanța de urgență nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare

II. Administrativ

LEGI

 1. Legea nr. 267 din 9 noiembrie 2021 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
 2. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare
 3. Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare

ORDONANȚE

 1. Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare

ORDONANȚE DE URGENȚĂ

 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 41 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative