TELEFON: 021.313.00.50/021.313.00.51/+40.372.37.46.91; |office@anc.edu.ro

Taxe și tarife

1. În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (4) și ale art. 45 alin. (1) și (2) din Procedura de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării și al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 4543/468/2004, cu modificările și completările ulterioare, autorizarea centrelor de evaluare și certificare a competențelor profesionale se face în funcție de nivelul de performanță al centrului astfel:
– pentru o perioadă de 1 an, pentru nivelul 1 de performanță
– pentru o perioadă de 2 ani, pentru nivelul 2 de performanță
– pentru o perioadă de 3 ani, pentru nivelul 3 de performanță

Taxa de autorizare se achită pentru fiecare ocupație/calificare pentru care centrul solicită autorizare, diferențiat funcție de nivelul de performanță și de salariul de bază minim brut, garantat în plată în vigoare de la 01.07.2024, astfel:
– 3.700 lei, pentru nivelul 1 de performanță;
– 7.400 lei, pentru nivelul 2 de performanță;
– 11.100 lei, pentru nivelul 3 de performanță.

2. contul ANC unde poate fi virat cuantumul taxei de autorizare: RO44TREZ7005032XXX011117, Trezoreria Municipiul București, CIF 28911460.