TELEFON: 021.313.00.50/021.313.00.51/+40.372.37.46.91; |office@anc.edu.ro

Reglementari

ORDIN nr. 6.250/2.156/2022 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare și gestionare a standardelor ocupaționale
Ordinul 6065/1916/2023
Standard Ocupațional Model DOC
Standard Ocupațional Model PDF
Decizia nr.461/01.09.2023
Decizia nr.482/04.09.2023
Decizia nr.616/27.10.2023

Ministerul Educaţiei Naţionale – MEN – Ordin nr. 3712/2018
Metodologia de elaborare, validare, aprobare şi gestionare a standardelor ocupaţionale
Standard Ocupațional – Model PDF
Standard Ocupațional – Model Editabil
Decizie 409-29.09.2021
LISTA ocupațiilor elementare pentru care se pot organiza programe de calificare de nivel 1 – Anexă la Ordinul nr. 2495/2018
LISTA ocupațiilor elementare care nu se regasesc in Anexa la Ordinul nr. 2495/2018

Ordinul nr. 1.151/4.115/2018 privind Lista specializărilor și a perfecționărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulților au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională pentru absolvenții de studii universitare, cu modificarile si completarile ulterioare