TELEFON: 021.313.00.50/021.313.00.51/+40.372.37.46.91; |office@anc.edu.ro

Centrul Național Europass

Europass reprezintă portofoliul european compus din cinci documente cu ajutorul cărora competenţele şi calificările pot fi înţelese în mod clar şi cu uşurinţă în Europa, crescând gradul de mobilitate atât pe piața muncii, cât și la nivelul educației:

 • Curriculum Vitae, care vă ajută să vă prezentaţi competenţele şi calificările într-un mod eficient şi clar. Vă puteţi crea propriul CV online, folosind instrucţiunile sau puteţi descărca modelul, exemplele şi instrucţiunile de completare.
 • Paşaportul lingvistic reprezintă un instrument de autoevaluare a competenţelor şi calificărilor lingvistice. Vă puteţi crea propriul paşaportul lingvistic online, folosind instrucţiunile sau puteţi descărca modelul, exemplele şi instrucţiunile de completare.
 • Documentul de mobilitate Europass înregistrează cunoştinţele şi competenţele dobândite într-o altă ţară europeană.
 • Suplimentul la certificatul profesional descrie cunoştinţele şi competenţele dobândite de titularii certificatelor de studii şi formare. Acesta completează informaţiile din documentul original, făcându-l mai uşor de înţeles, în special în străinătate.
 • Suplimentul la diploma de licenţă descrie cunoştinţele şi competenţele dobândite de titularii diplomelor de studii superioare. Acesta completează informaţiile din diploma originală, făcând-o mai uşor de înţeles, în special în străinătate.

 Noutăți

Pentru mai multe informații apasă aici

A fost adoptată, la 18 aprilie 2018, Decizia (UE) 2018/646 a Parlamentului European și a Consiliului privind un cadru comun pentru furnizarea unor servicii mai bune pentru competente și calificări – EUROPASS

Obiectivele Noului Cadru European „Europass”:

 • sprijină transparența și înțelegerea competentelor și a calificărilor dobândite în contexte formale, non-formale și informale, inclusiv prin experiență practică, mobilitate și voluntariat;
 • conține instrumente bazate pe web și informații relevante, inclusiv informații în sprijinul dimensiunii europene a orientării profesionale, furnizate prin intermediul unei platforme online și sprijinite de serviciile naționale, al căror scop este de a-i ajuta pe utilizatori să comunice și să își prezinte mai bine competentele și calificările, precum și să compare calificările dobandite in fiderite sisteme de educatie si formare.

Platforma online Europass furnizează instrumente pentru:

 • documentarea și descrierea informațiilor cu caracter personal în diferite formate, inclusiv modele de curriculum vitae (CV);
 • documentarea și descrierea competentelor și a calificărilor dobândite prin experiențe de muncă și învățare (în contexte formale, non-formale și informale), inclusiv prin mobilitate și voluntariat;
 • evaluarea și autoevaluarea competentelor (Pașaportul lingvistic, Competențe digitale);
 • documentarea rezultatelor învățării din cadrul calificărilor, inclusiv modelele pentru suplimente Europass (Suplimentul la diploma, Suplimentul certificatului profesional)

  Platforma online Europass furnizează informații referitoare la:

 • oportunități de învățare;
 • calificări și cadre sau sisteme de calificare;
 • validarea învățării non-formale și informale;
 • recunoașterea competentelor și calificărilor;
 • orientare pentru mobilitatea transnațională;
 • competente și calificări relevante pentru nevoile specifice ale resortisanților țărilor terțe.

  Utilizatorii Europass sunt:

 • utilizatori finali individuali, precum cursanții, persoanele în căutarea unui loc de muncă, lucrătorii și voluntarii;
 • furnizorii de educație și formare, profesioniștii din domeniul orientării profesionale, angajatorii, serviciile publice pentru ocuparea forței de muncă, partenerii sociali, furnizorii de activități pentru tineret, organizațiile de tineret și factorii de decizie politică.