TELEFON: 021.313.00.50/021.313.00.51/+40.372.37.46.91; |office@anc.edu.ro

Acte normative aflate în consultare publică

!!!! Pentru eventuale propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare vă rugăm să completați formularul.

*Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la proiectele de acte normative, pot fi transmise la adresa de e-mail: cristi.bataru@anc.edu.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.


Ministerul Educației a publicat în vederea consultării publice două Proiecte de Hotărâri de Guvern privind modificarea unor anexe din hotărâri anterior aprobate privind domeniile şi programele de studii universitare de licență și master / 2024 – 2025.

Eventualele observații pot fi transmise până la data de 01.08.2024.


Actualizat astăzi, 28.06.2024 – Proiect de ORDIN pentru aprobarea calificărilor nou-introduse în Registrul naţional al calificărilor profesionale din România

Actualizat astăzi, 20.02.2024 – Proiect de ORDIN privind Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a programelor de studii postuniversitare de formare profesională a adulților, precum și tipurile acestora 

Actualizat, astăzi, 25.01.2024 – Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a programelor de studii postuniversitare de formare profesională a adulților, precum și tipurile acestora


Actualizat astăzi, 18.03.2024 – Propunere de modificare a Ordinului nr. 5039/2126/2018 din 5 septembrie 2018 privind aprobarea corespondenţei dintre nivelurile Cadrului naţional al calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educaţie şi formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referinţă ale Cadrului european al calificărilor, precum şi condiţiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare

Actualizat astăzi, 25.03.2024 – Propunere de modificare a Ordinului nr. 5039/2126/2018 din 5 septembrie 2018 privind aprobarea corespondenţei dintre nivelurile Cadrului naţional al calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educaţie şi formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referinţă ale Cadrului european al calificărilor, precum şi condiţiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare

Actualizat astăzi, 25.03.2024 – Proiect de Ordin pentru aprobarea standardului privind competențele transversale

Publicat astăzi, 21.03.2024 – Proiect de Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind modelele de certificate utilizate

Actualizat astăzi, 25. 03.2024 – Proiect de Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind modelele de certificate utilizate în învățarea pe tot parcursul vieții


Actualizat astăzi, 20.02.2024 – Proiect de ORDIN pentru modificarea și completarea Metodologiei de acordare a creditelor transferabile în învățarea pe tot parcursul vieții, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 6768/2023

Actualizat astăzi, 08.03.2024 – Proiect de ORDIN pentru modificarea și completarea Metodologiei de acordare a creditelor transferabile în învățarea pe tot parcursul vieții aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 6768/2023