TELEFON: 021.313.00.50/021.313.00.51/+40.372.37.46.91; |office@anc.edu.ro

ESCO

Ce este ESCO?

ESCO oferă descrieri pentru 3008 ocupații și 13.890 de competențe legate de aceste ocupații, traduse în 28 de limbi (toate limbile oficiale ale UE plus islandeză, norvegiană, ucraineană și arabă).

Scopul ESCO este de a sprijini mobilitatea locurilor de muncă în întreaga Europă și, prin urmare, o piață a muncii mai integrată și mai eficientă, oferind o „limbă comună” pentru ocupații și competențe, care poate fi utilizată de diferite părți interesate pe teme de ocupare a forței de muncă și educație și formare.

Unde este utilizat ESCO în România

  1. În procesul de dezvoltare al standardelor ocupaționale, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 6250/2156/2022 pentru aprobarea Metodologiei de de elaborare, validare, aprobare și gestionare a standardelor ocupaționale
  2. În procesul de înregistrare și înscriere al unui program de studii de licență și masterat în RNCIS, conform Ordinului nr. 5360/01.09.2022;
  3. În procesul de înregistrare al unui program postuniversitar în Registrul Național al Programelor Postuniversitare, conform Ordinului nr. 4750/2019, cu modificările și completările ulterioare;

Maparea COR – ESCO de către România

Pentru a duce la îndeplinire prevederile articolului 19 din Regulamentul (UE) 2016/589, prin proiectul POCA „Creșterea capacitații administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor” a fost realizată maparea clasificării naționale COR cu cea europeană ESCO.

„Maparea” se referă la procesul de creare a unui tabel de corespondență între două clasificări. Ca parte a procesului, care poate fi asistat de instrumente software, un expert identifică conceptele corespunzătoare în cele două clasificări și înregistrează o relație (mapping) între ele.

„Maparea” sau „tabelul de corespondență” rezultat indică pentru fiecare concept dintr-o clasificare conceptul(ele) corespunzător(e) din cealaltă clasificare. Pentru a face acest lucru, se pot folosi relații SKOS, cum ar fi „exact match”, „mai generale” sau „mai specifice”.

Pentru a promova în continuare mobilitatea forței de muncă, pentru a facilita schimbul de locuri de muncă vacante și de profiluri de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru a asigura o potrivire de înaltă calitate între limbi și contexte naționale, articolul 19 din Regulamentul (UE) 2016/589 prevede că CE elaborează o clasificare europeană pentru acest scop.

După cum se prevede prin Decizia de punere în aplicare 2018/1020, o astfel de clasificare se face prin lista de ocupații, competențe și concepte publicată pe ESCO. Articolul 19 din Regulamentul (UE) 2016/589 prevede, prin urmare, obligația legală a statelor membre de a adopta ESCO sau de a-și mapa clasificările naționale la ESCO, în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a deciziilor de punere în aplicare.