TELEFON: 021.313.00.50/021.313.00.51/+40.372.37.46.91; |office@anc.edu.ro

Registrului national al programelor postuniversitare - RNPP
Numar inregistrare Denumirea programului Domeniul ISCED Nivelul CNC Descrierea programului postuniversitar în termeni de:(i) Rezultate ale învăţării(ii) Cunoştinţe / deprinderi / abilităţi / autonomie şi responsabilitate Credit ECTS Organizatorul/ Locul Emitentul certificatului Observatii Tipul programului
Hotărârea Senatului Universităţii număr/data Parteneri Ocupaţia /Grupa de bază din COR /Activitatea CAEN pentru care se organizează programul postuniversitar
Numar inregistrare Denumirea programului Domeniul ISCED Nivelul CNC Descrierea programului postuniversitar în termeni de:(i) Rezultate ale învăţării(ii) Cunoştinţe / deprinderi / abilităţi / autonomie şi responsabilitate Credit ECTS Organizatorul/ Locul Emitentul certificatului Hotărârea Senatului Universităţii număr/data Parteneri Ocupaţia /Grupa de bază din COR /Activitatea CAEN pentru care se organizează programul postuniversitar Tipul programului