TELEFON: 021.313.00.50/021.313.00.51/+40.372.37.46.91; |office@anc.edu.ro

!Recomandam transmiterea documentelor in format electronic la adresa office@anc.edu.ro !

Legislatie

Ordinul ministrului educației naționale nr. 4750/2019 privind aprobarea Metodologieicadru de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior

Ordinul nr. 3063/2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și înregistrare a programelor postuniversitare de către instituțiile de învățământ superior, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.750/2019

Documente

Formular pentru înscrierea unui program postuniversitar în RNPP

Model de procedură privind realizarea programelor postuniversitare

Modelul Regulamentului privind organizarea și desfășurarea programelor de studii postuniversitare

Model de cerere privind achiziționarea certificatelor de atestare a competențelor profesionale, respectiv a certificatelor de absolvire aferente programelor postuniversitare

Exemple de competențe transversale

Rezumat programe postuniversitare

Numarul de inregistrare aferent Registrului national al programelor postuniversitare se regaseste in coloana “Numar inregistrare” din tabelul RNPP