TELEFON: 021.313.00.50/021.313.00.51/+40.372.37.46.91; |office@anc.edu.ro

Anunțuri

Autoritatea  Națională  pentru Calificări, în calitate de beneficiar al proiectului „Creșterea capacității administrative a ANC si MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificaăilor” Cod MySMIS: 129872, organizează procedura de achiziție de servicii organizare  CONFERINȚĂ FINALĂ PROIECT.

Anunțul de publicitate a fost publicat în SEAP cu numărul ADV1349939/10.03.2023

Ofertele (Documentele de calificare, Propunerea tehnică și Propunerea financiară) pot fi depuse la sediul proiectului – Secretariatul ANC din P-ța. Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Intrarea B, etaj 2, cam. 117, Sector 1, București până la data de  24.03.2023 ora 12.00

A se vedea aici documentația de atribuire, caietul de sarcini, formulare, model contract

Raspuns consolidat clarificari, Caiet de sarcini/ formulare contract servicii

  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI anunță scoaterea la concurs a pozițiilor de EXPERT ELABORARE STANDARDE OCUPATIONALE (SO) – 6 posturi și EXPERT VERIFICARE PROFESIONALĂ STANDARDE OCUPAȚIONALE (SO) – 6 posturi, în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilorcod SMIS 129872:

Anunț concurs

Anexa 1 – Cerere de înscriere

Anexa 2 – Declarație GDPR

Rezultate evaluare dosare – 20.03.2023

Planificare probă interviu – 24.03.2023

Rezultate interviu – 24.03.2023

Rezultate interviu etapa a II-a – 04.04.2023

Erată: în funcție de numărul candidaților înscriși, interviul poate fi susținut fizic (la sediul ANC) sau online (platforma zoom). Data de susținere a interviului poate fi decalată, cu respectarea  termenului legal de 4 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor probei de analizare a dosarelor. Aceste modificări se vor face în baza unei planificări prealabile cu acordul candidaților înscriși.