TELEFON: 021.313.00.50/021.313.00.51/+40.372.37.46.91; |office@anc.edu.ro

Anunțuri

Anunț pentru stabilirea măsurilor care se aplică pe durata stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de covid începând cu data de 25 octombrie 2021.

Anunt privind instituirea unor masuri referitoare la desfasuarea activitatilor salariatilor Autoritatii Nationale pentru Calificari in scopul prevenirii raspandirii noului tip de coronavirus

Anunt privind modificarea deciziei referitoare la desfasuarea activitatilor salariatilor Autoritatii Nationale pentru Calificari in scopul prevenirii raspandirii noului tip de coronavirus

CERERE PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII IN REGIM DE TELEMUNCA

Autoritatea Nationala pentru Calificari, in calitate de beneficiar al proiectului „Cresterea capacitatii administrative a ANC si MMJS prin sistematizare si simplificare legislativa in domeniul calificarilor” Cod MySMIS: 129872, organizeaza procedura de achizitie de servicii organizare conferinta intermediara proiect.

Evenimentul pentru care se solicita serviciile mai sus menționate va avea loc în perioada 15-16.04.2022.

Ofertele (Documentele de calificare, Propunerea tehnică și Propunerea financiară) pot fi depuse la sediul proiectului – Secretariatul ANC din P-ța. Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Intrarea B, etaj 2, cam. 117, Sector 1, București

A SE VEDEA aici DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRECAIETUL DE SARCINI, FORMULAREMODEL CONTRACT , PROCEDURA  PROPRIE

Răspuns solicitare de clarificări

Caiet de sarcini

Autoritatea  Națională  pentru Calificări, in calitate de beneficiar al proiectului „Creșterea capacității administrative a ANC si MMJS prin sistematizare si simplificare legislativa in domeniul calificărilor” Cod MySMIS: 129872, organizează procedura de achiziție de servicii organizare evenimente pentru întâlniri de consultare si diseminare (sub – activitatea A3.6)

Anunț de publicitate SEAP: ADV1276655 din  11.03.2022

Termen de depunere oferte:  23.03.2022 ora 15.00

Ofertele (Documentele de calificare, Propunerea tehnică și Propunerea financiară) pot fi depuse la sediul proiectului – Secretariatul ANC din P-ța. Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Intrarea B, etaj 2, cam. 117, Sector 1, București

Raspuns referitor la: procedura de achiziție SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE – întâlniri de
consultare si diseminare (sub – activitatea A3.6) proiect SIPOCA 129872

RASPUNS solicitare de clarificari 22.03.2022

RASPUNS solicitare de clarificari 17.03.2022

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

CAIETUL DE SARCINI

FORMULARE

MODEL CONTRACT

PROCEDURA  PROPRIE

Autoritatea Națională pentru Calificări organizează concurs pentru ocupare a funcții de execuție vacantă: Expert IA – 1 post

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI anunță scoaterea la concurs poziție responsabil achiziții publice din cadrul echipei de management și implementare a proiectului “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor” cod SMIS 129872

Anexa1: CERERE DE ÎNSCRIERE

Anexa2: DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

REZULTATUL concursului de recrutare si selectie a expertilor in educatie (A3.6.) in echipa de implementare a proiectului “Cresterea capacitatii administrative a ANC si MMJS prin sistematizare si simplificare legislativa in domeniul calificarilor” cod SMIS 129872

Anunț privind scoaterea la concurs a unor poziții de experți educație A3.6 – Domeniul Mecatronică în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor”, cod SMIS 129872

Anexa1: CERERE DE ÎNSCRIERE – Domeniul Mecatronica

Anexa2: DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Anunț privind scoaterea la concurs a unor poziții de experți educație A3.6 – Domeniul Inginerie și Management în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor”, cod SMIS 129872

Anexa1: CERERE DE ÎNSCRIERE – Domeniul Inginerie si Management

Anexa2: DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Anunț privind scoaterea la concurs a unor poziții de experți educație A3.6 – Domeniul Inginerie Civilă în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor”, cod SMIS 129872

Anexa1: CERERE DE ÎNSCRIERE – Domeniul Inginerie Civila

Anexa2: DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Anunț privind scoaterea la concurs a unor poziții de experți educație A3.6 – Domeniul Inginerie Chimică în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor”, cod SMIS 129872

Anexa1: CERERE DE ÎNSCRIERE – Domeniul Inginerie Chimica

Anexa2: DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Anunț privind scoaterea la concurs a unor poziții de experți educație A3.6 – Domeniul Energetică în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor”, cod SMIS 129872

Anexa1: CERERE DE ÎNSCRIERE – Domeniul Energetica

Anexa2: DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Anunț privind scoaterea la concurs a unor poziții de experți educație A3.6 – Domeniul Agricultură în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor”, cod SMIS 129872

Anexa1: CERERE DE ÎNSCRIERE – Domeniul Agricultura

Anexa2: DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Autoritatea Națională pentru Calificări scoate la licitație un contract servicii intelectuale pentru elaborarea/revizuirea a 97 de standarde ocupaționale – L6, Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații în legătură cu documentația de atribuire este de 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor

CAIET DE SARCINI

Pentru detalii si documentatia aferenta va rugam sa accesati urmatorul link : https://www.e-licitatie.ro

Autoritatea  Nationala  pentru Calificari, in calitate de beneficiar al proiectului „Cresterea capacitatii administrative a ANC si MMJS prin sistematizare si simplificare legislativa in domeniul calificarilor” Cod MySMIS: 129872, organizeaza procedura de achizitie de servicii organizare conferinta prezentare proiect.

Evenimentul pentru care se solicita serviciile mai sus menționate va avea loc în BUCUREȘTI în perioada 02-03. 09.2021.

Ofertele (Documentele de calificare, Propunerea tehnică și Propunerea financiară) pot fi depuse la sediul proiectului – Secretariatul ANC din P-ța. Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Intrarea B, etaj 2, cam. 117, Sector 1, București

sau

pot fi  transmise la adresa de e-mail: office@anc.edu.ro până la data de 16.08.2021 ora 15:00

ANUNȚ PRIVIND atribuirea contractului de servicii organizare conferință prezentare proiect COD CPV: 555120000-7-Servicii de reuniuni și conferințe organizate la hotel

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

CAIETUL DE SARCINI

FORMULARE

MODEL CONTRACT

PROCEDURA PROPRIE

Raspuns solicitare clarificari 11.08.2021

Autoritatea Nationala pentru Calificari, in calitate de beneficiar al proiectului „Cresterea capacitatii administrative a ANC si MMJS prin sistematizare si simplificare legislativa in domeniul calificarilor” Cod MySMIS: 129872, organizeaza procedura de achizitie de servicii organizare conferinta prezentare proiect

Ofertele (Documentele de calificare, Propunerea tehnică și Propunerea financiară) pot fi depuse la sediul proiectului – Secretariatul ANC din P-ța. Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Intrarea B, etaj 2, cam. 117, Sector 1, București

SAU

pot fi transmise la adresa de e-mail: office@anc.edu.ro până la data de 09.08.2021 ora 15:00

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

CAIETUL DE SARCINI

FORMULARE

MODEL CONTRACT

PROCEDURA PROPRIE

PROCEDURA de ACHIZITIE este anulata conform DECIZIE ANC nr. 347 din 04.08.2021 care poate fi consultata aici

Autoritatea Națională pentru Calificări scoate la licitație un contract servicii intelectuale pentru elaborarea/revizuirea a 98 de standarde ocupaționale – L5, Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații în legătură cu documentația de atribuire este de 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor

CAIET DE SARCINI

Pentru detalii si documentatia aferenta va rugam sa accesati urmatorul link : https://www.e-licitatie.ro

Anunț de tip erată – Contract de servicii intelectuale pentru elaborarea/revizuirea a 98 de standarde ocupaționale – L5

Anexa1: CERERE DE ÎNSCRIERE

Anexa2: DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ERATA – Anunț privind scoaterea la concurs a unor poziții de experți educație A3.6 în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor”, cod SMIS 129872

Rezultat evaluare dosare experți educație A3.6 în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor”, cod SMIS 129872

Programare interviuri experți educație A3.6 în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor”, cod SMIS 129872

Rezultate interviuri experți educație A3.6 în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor”, cod SMIS 129872

Anexa1: CERERE DE ÎNSCRIERE

Anexa2: DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Rezultat evaluare dosare experți analiză sectorială A3.5 în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor”, cod SMIS 129872

Programare interviuri experți analiză sectorială A3.5 în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor”, cod SMIS 129872

Rezultate interviuri experți analiză sectorială A3.5 în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor”, cod SMIS 129872

Autoritatea Nationala pentru Calificari, in calitate de beneficiar al proiectului „Cresterea capacitatii administrative a ANC si MMJS prin sistematizare si simplificare legislativa in domeniul calificarilor” Cod MySMIS: 129872, organizeaza procedura de achizitie de SERVICII FORMARE PROFESIONALA, CPV 80530000-8.

Pentru detalii si documentatia aferenta va rugam sa accesati urmatorul link :   

Ofertele vor fi depuse la sediul proiectului din P-ta. Valter Maracineanu nr. 1-3, Intrarea B, etaj 2, cam. 117, Sector 1, Bucuresti, pana la data de 11.06.2020, ora 16.00.

Autoritatea Nationala pentru Calificari, in calitate de beneficiar al proiectului „Cresterea capacitatii administrative a ANC si MMJS prin sistematizare si simplificare legislativa in domeniul calificarilor” Cod MySMIS: 129872, organizeaza procedura de contractare de servicii intelectuale pentru elaborare standarde ocupationale.

Pentru detalii si documentatia aferenta va rugam sa accesati urmatorul link :  https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100090697

Autoritatea Nationala pentru Calificari, in calitate de beneficiar al proiectului „Cresterea capacitatii administrative a ANC si MMJS prin sistematizare si simplificare legislativa in domeniul calificarilor” Cod MySMIS: 129872, organizeaza procedura de achizitie de servicii organizare conferinta lansare.

A SE VEDEA aici DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE, CAIETUL DE SARCINI

PROCEDURĂ PROPRIE

DECLARAŢIE privind evitarea conflictului de interese

Raspuns solicitare de clarificari 1

Raspuns solicitare de calificari 2

Model Contract servicii

Ofertele vor fi depuse la sediul proiectului din P-ta. Valter Maracineanu nr. 1-3, Intrarea B, etaj 2, cam. 117, Sector 1, Bucuresti, pana la data de 10.03.2020, ora 14.00. 

Decizie anulare procedura

Concurs: Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor” cod SMIS 129872

Anexa1: CERERE DE ÎNSCRIERE

Anexa2: DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ERATĂ la calendarul de desfășurare a concursul de ocupare poziții de expert în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor” cod SMIS 129872

REZULTATUL etapei selecție a dosarelor de înscriere la concursul de ocupare poziții de expert în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor” cod SMIS 129872

Planificare interviuri la concursul de ocupare poziții de expert în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor” cod SMIS 129872 – A3

Planificare interviuri la concursul de ocupare poziții de expert în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor” cod SMIS 129872 – A4

REZULTATUL etapei INTERVIU la concursul de ocupare poziții de expert în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor” cod SMIS 129872 – A3

REZULTATUL etapei INTERVIU la concursul de ocupare poziții de expert în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor” cod SMIS 129872 – A4

Anunturi

Anunturi – concurs

Arhiva anunturi