TELEFON: 021.313.00.50/021.313.00.51/+40.372.37.46.91; |office@anc.edu.ro

Clasificarea Internațională Standard a Educației – ISCED

Clasificarea internațională Standard a Educației: Domeniile Educație și Formare 2013 – Descrierea detaliată, pe discipline, a domeniilor de studiu

Varianta RO – ISCED F – 2013

Corelarea ISCED F – 2013/ISCO-08

Informare – Corelarea ISCED F – 2013/ISCO-08

Implementarea în România

ISCED F – 2013 a fost implementat în România în anul 2023 prin intermediul Ordinul nr. 3725/2023 privind aprobarea utilizării domeniilor de studii ISCED F-2013 pentru corelarea Nomenclatorului domeniilor de studii universitare realizat de către Ministerul Educaţiei.

Corelarea domeniilor de studii din România cu cele din ISCED F – 2013

Corelarea domeniilor de studii din România cu cele din ISCED F – 2013 este realizată prin intermediul Hotărârii nr. 367/2023 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2023-2024

ISCED 2011

Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei (ISCED) se aplică în statistică în întreaga lume în scopul strângerii, compilării, alcătuirii şi analizării datelor comparabile la nivel naţional. ISCED este clasificarea de referinţă pentru organizarea programelor de învăţământ şi a calificărilor conexe pe domenii şi niveluri educaţionale.

ISCED este proiectat să servească drept cadru pentru clasificarea activităţilor educaţionale, aşa cum sunt definite în programe şi a calificărilor care rezultă în categorii agreate internaţional. Conceptele şi definiţiile de bază ale ISCED sunt, prin urmare, proiectate să fie acceptate internaţional şi să cuprindă întrega gamă a sistemelor de învăţământ.

ISCED clasifică programele de învăţământ după conţinut, folosind două variabile principale de clasificare încrucişată: niveluri de învăţământ şi domenii de educaţie

ISCED 2011 se bazează pe trei componente:

 • concepte şi definiţii convenite la nivel internaţional;
 • sisteme de clasificare;
 • corelări ISCED ale programelor de educaţie şi ale calificărilor conexe în ţările din întreaga lume.

În cadrul nivelurilor ISCED, programele şi calificările sunt clasificate ulterior după dimensiuni complementare. Acestea includ:

 • orientarea programului;
 • absolvirea nivelului ISCED;
 • accesul la niveluri superioare ale ISCED şi
 • poziţia în structura naţională a titlurilor şi calificărilor.

Nivelurile ISCED sunt:

ISCED nivel 0 – Educaţia timpurie

ISCED nivel 1 – Învăţământ primar

ISCED nivel 2 – Învăţământ gimnazial

ISCED nivel 3 – Învăţământ liceal

ISCED nivel 4 – Învăţământ postliceal

Învăţământ superior

ISCED nivel 5 – Învăţământ superior de scurtă durată

ISCED nivel 6 – Licenţă sau nivel echivalent

ISCED nivel 7 – Master sau nivel echivalent

ISCED nivel 8 – Doctorat sau nivel echivalent

Fiecare dintre cele 9 niveluri ISCED conține următoarele informații:

 • Caracteristici principale
 • Criterii de clasificare
 • Programe care cuprind nivelurile ISCED
 • Dimensiuni complementare
 • Alte programe incluse în nivelul ISCED
 • Clasificarea programelor educaţionale
 • Clasificarea nivelului de studii absolvit

ISCED F – 2013

În versiunea revizuită a Clasificării ISCED din 2013 sunt descrie noțiunile de bază ale fiecărui domeniul detaliat specific domeniilor din educație și formare. Acolo unde este posibil, fiecare descriere oferă exemple atât pentru disciplinele care aparțin de fiecare domeniu, cât și câteva exemple apropiate care sunt incluse în alte domenii. Aceste excluderi ajută la distingerea mai ușoară între domenii acolo unde conținutul a două domenii pare similar.

Sunt prezentate liste alfabetice și numerice de discipline și domenii precum și un centralizator al tuturor codurilor domeniilor și locul acestora în ierarhia clasificării.

Conform clasificării ISCED F – 2013, domeniile sunt următoarele:

 • 00 – Programe și calificări generale
 • 01 – Educație
 • 02 – Arte şi ştiinţe umaniste
 • 03 – Ştiinţe sociale, jurnalism şi informare
 • 04 – Afaceri, administraţie şi drept
 • 05 – Ştiinţele naturii, matematică şi statistică
 • 06 – Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
 • 07 – Inginerie, producţie şi construcţii
 • 08 – Agricultură, silvicultură, piscicultură şi ştiinţe veterinare
 • 09 – Sănătate şi asistenţă socială
 • 10 – Servicii

În clasificarea ISCED F – 2013 există următoarea ierarhizare:

Domeniu larg (cod numeric format din două cifre)

Domeniu restrâns (cod numeric format din 3 cifre)

Domeniu detaliat (cod numeric format din 4 cifre)

ISCED 2021

Clasificarea Internațională Standard a Programelor de Formare a Profesorilor (ISCED-T) a fost dezvoltat pentru a oferi o soluție, prin definirea unor categorii convenite la nivel internațional, pentru realizarea de statistici comparabile despre programele de formare ale profesorilor în vederea îmbunătățirii calității acestora.

Un program de formare a cadrelor didactice este definit ca un set coerent de activități educaționale concepute și organizate pentru a atinge obiective de învățare predeterminate sau pentru a realiza un set specific de sarcini educaționale pe o perioadă susținută în vederea pregătirii profesorii pentru ocupația lor.

Calificarea la care pot conduce unul sau mai multe programe de formare a cadrelor didactice este clasificată în același mod ca și programul de formare asociat și este inclusă în

ISCED-T. În unele cazuri, un program de formare a profesorilor poate cuprinde mai mult de o calificare. Programele de formare a profesorilor sunt întotdeauna legate de un anumit furnizor, care poate fi public sau privat și care poate fi o universitate, un colegiu sau un organism similar.

Calificările obținute sunt de obicei recunoscute de un organism guvernamental.

ISCED-T urmărește pentru un program de formare a profesorilor  un cadru aplicat în cinci dimensiuni și anume:

–  nivelul ISCED al calificării obținute la finalizarea programului de formare a cadrelor didactice;

–  nivelul de predare vizat al programului de formare a cadrelor didactice;

–  nivelul minim de educație necesar pentru accesul în programul de formare a cadrelor didactice;

–  durata teoretică a programului de formare a cadrelor didactice;

–  raportul de practică didactică.

Curriculumul de bază al unui program de formare a profesorilor nu este clasificat în ISCED-T deoarece există multe variații care pot fi specifice atât geografic, cât și instituțional.