TELEFON: 021.313.00.50/021.313.00.51/+40.372.37.46.91; |office@anc.edu.ro

Reglementări

În vigoare de la data de 01.01.2023:

ORDIN nr. 6.374 din 7 decembrie 2022 privind aprobarea Metodologiei pentru atestarea formării profesionale dobândite la furnizori de formare profesională autorizați/acreditați din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană

Decizia Președintelui ANC nr. 829/28.12.2022 privind modelul de cerere

Decizia Președintelui ANC nr. 828/28.12.2022 privind modelul de împuternicire GDPR

Abrogate:

ORDIN nr. 4.492 din 29 iulie 2021

ORDIN nr. 5.658 din 11 decembrie 2018

Decizia nr.408 / 27.09.2021 “Pentru aprobarea Criteriilor, Cererii și Modelului de Atestat privind recunoașterea calificărilor profesionale dobândite în sistem formal, nonformal și informal la furnizorii de formare profesională….