TELEFON: 021.313.00.50/021.313.00.51/+40.372.37.46.91; |office@anc.edu.ro

Acte necesare / recunoaștere

Pentru recunoașterea calificărilor profesionale, persoanele interesate  depun la Autoritatea Naţională pentru Calificări, denumită în continuare ANC, un dosar în format fizic la sediul instituţiei sau electronic pe adresa de e-mail oficială, care conţine următoarele documente: (conform art. 3 alin. (1) din Metodologia pentru recunoaşterea calificărilor profesionale dobândite în sistem formal, nonformal şi informal la furnizori de formare profesională autorizaţi/centre de evaluare a competenţelor autorizate şi/sau alte autorităţi competente din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, Confederaţia Elveţiană, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii şi Republica Moldova, aprobată prin OME nr. 4492/2021) : 

   a) cerere, în limba română sau engleză, în conformitate cu modelul aprobat prin decizie a preşedintelui ANC şi postat pe pagina oficială a instituţiei; 

   b) împuternicire GDPR , în conformitate cu modelul aprobat prin decizie a preşedintelui ANC şi postat pe pagina oficială a instituţiei; 

   c) documentul de identitate, în copie şi traducere legalizată în limba română; 

   d) certificatul de căsătorie/certificatului de divorţ, dacă este cazul, copie şi traducere legalizată în limba română; 

   e) documentul care atestă calificarea, copie şi traducere legalizată în limba română, după caz; 

  f) actul care dovedeşte ultimul nivel de studii absolvit, copie şi traducere legalizată în limba română, după caz; 

   f) dovada achitării tarifului de verificare/evaluare a dosarului.  

Tariful pentru verificarea/evaluarea dosarului depus este de 150 de lei şi se aplică cetăţenilor din celelalte state membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, beneficiarilor art. 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană şi cetăţenilor din Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii şi Republica Moldova (în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Metodologia pentru recunoaşterea calificărilor profesionale dobândite în sistem formal, nonformal şi informal la furnizori de formare profesională autorizaţi/centre de evaluare a competenţelor autorizate şi/sau alte autorităţi competente din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, Confederaţia Elveţiană, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii şi Republica Moldova, aprobată prin OME nr. 4492/2021).

Tariful se achită prin ordin de plată şi/sau virament bancar în contul instituţiei. 

Contul ANC unde poate fi virat cuantumul tarifului pentru verificarea/evaluarea dosarului este: RO60TREZ70020G335000XXXX, Trezoreria Municipiul București, CIF 28911460.