TELEFON: 021.313.00.50/021.313.00.51/+40.372.37.46.91; |office@anc.edu.ro

Acte necesare / recunoaștere

Pentru  atestarea formării profesionale dobândită la furnizori de formare profesională autorizați/acreditați din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, persoanele interesate  depun la Autoritatea Naţională pentru Calificări, denumită în continuare ANC, un dosar în format fizic la sediul instituţiei sau electronic pe adresa de e-mail oficială, care conţine următoarele documente (conform art. 4 alin. (1) lit. a-g din METODOLOGIA din 7 decembrie 2022 pentru atestarea formării profesionale dobândite la furnizori de formare profesională autorizați/acreditați din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației nr. 6.374 din 7 decembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1241 din 22 decembrie 2022):  

 a)  cerere, în limba română sau engleză, în conformitate cu modelul aprobat prin decizie a președintelui ANC și postat pe pagina oficială a instituției;

 b) documentul de identitate, în copie şi traducere legalizată în limba română; 

 c) certificatul de naștere;

d) certificatul de căsătorie/certificatul/hotărârea de divorț, dacă este cazul, copie şi traducere legalizată în limba română; 

e)  documentul de formare profesională, în copie și traducere legalizată în limba română, după caz;

f) suplimentul descriptiv, în cazul în care se eliberează de emitentul autorizat/acreditat;

g) împuternicire GDPR , în conformitate cu modelul aprobat prin decizie a preşedintelui ANC şi postat pe pagina oficială a instituţiei;