TELEFON: 021.313.00.50/021.313.00.51/+40.372.37.46.91; |office@anc.edu.ro

Proiecte*

*Pentru detalii legate de proiectele derulate sau aflate în implementare vă invităm să trimiteți un email la adresa office@anc.edu.ro, în care să menționați proiectul (vezi lista de mai jos), precum și datele dumneavoastră de contact.

 Proiecte implementate în calitate de beneficiar

 1. Proiectul „Creșterea capacitații administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor Cod SMIS 129872
 2. Proiectul „EPALE National Support Services (NSS)” – Contract nr. 604372-EPP-1-2018-1-RO-EPPKA2-EPALE-NSS;
 3. Proiectul „National Europass Centre + EQF NCP (2018-2020)” – Contract nr. VS/2018/0243;
 4. Proiectul „Databases and registers for qualifications (EQF-NCPs)” – Contract nr. VS/2018/0190;
 5. Proiectul „National Coordinator for the Implementation of the European Agenda in Adult Learning in Romania” – Contract nr. 592062-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA3-AL-AGENDA;
 6. Proiectul „EPALE National Support Services (NSS)” – Contract nr. 580146-EPP-1-2016-1-RO-EPPKA2-EPALE-NSS;
 7. Proiectul „Financial Support for National Qualifications Framework” – Contract nr. 572457-EPP-1-2016-1-RO-EPPKA3-EQF-NCP
 8. Proiectul „EQF Databases-Support for EQF-NCP Databases” – Contract nr. 572757-EPP-1-2015-1-RO-EPPKA3-EQF-NCP-D;
 9. Proiectul “Coordonator Național pentru Implementarea Agendei Europene pentru Educația Adulților” – Contract nr. 567464 – EPP-1-2015-1-RO-EPPKA3-AL-AGENDA
 10. Proiectul “Serviciul Național de asistență EPALE” – Contract nr. 568977-EPP-1-2015-1RO-EPPKA2-EPALE
 11. Proiectul „Financial Support for the EQF-NCP in Romania” – Contract nr. 560369-EPP-1-2015-1-RO-EPPKA3-EQF-NCP
 12. Proiectul „Learn, for a better life”– Contract nr. 2014 – 3152 / 001 – 001
 13. Proiectul „Serviciul Naţional de Asistenţă EPALE pentru România” – ”EPALE National Support Service (NSS) for Romania” – Contract nr. 556787-EPP-1-2014-1-RO-EPPKA2-EPALE-NSS
 14. Proiectul „Activities of EQF National Coordination Points with a view to implement the EQF at national level – EQF NCP” – Contract nr. EQF NCP – EAC –2012
 15. Proiectul „Training of experts on Quality Assurance and Recognition of Prior Learning to support National Qualifications Framework development – QUALITEX” –Contract nr. LLP-LdV/VETPRO 2012/RO/044
 16. Proiectul „Implementarea Agendei Europene pentru Educaţia Adulţilor” (Proiect finanţat cu sprijinul Comisiei Europene, prin Agenţia Executivă pentru Educaţie, Cultură şi Audiovizual, Programul „Învăţarea pe tot parcursul
  vieţii”)
   – Contract nr. 2012-3592/001-001
 17. Proiectul „Activities of EQF National Coordination Points with a view to implement the EQF at national level – EQF NCP” – Contract nr. EAC –2011-0591
 18. Proiectul „Dezvoltarea capacităţii de implementare a sistemului de calificări din învăţământul superior – DECIS” – Contract nr. POSDRU/86/1.2/S; ID: 61152
 19. Proiectul „Dezvoltarea resurselor umane în sistemul de formare profesională continuă prin dezvoltarea şi susţinerea de programe pentru formarea şi perfecţionarea formatorilor furnizorilor publici şi privaţi de formare profesională
  continuă, în scopul creşterii calităţii şi alinierii la cerinţele legislaţiei în acest domeniu (FPC-FORMATOR)”
  – Contract nr. POSDRU/57/1.3/S; ID: 30462
 20. Proiectul „HEQ_Bridges – Crearea unor verigi de legătura între Spațiul European al Învățământului Superior și Cadrul European al Calificărilor” – Contract nr. 147635-LLP-1-2008-1-RO-EQF
 21. Proiectul „Asigurarea calității în sistemul de formare profesională continuă din România – CALISIS” – Contract nr. POSDRU/4/1.4/S/4; ID: 3954
 22. Proiectul „Implementarea și validarea Cadrului Național al Calificărilor (CNC): de la calificări la programe de formare profesională continuă (FPC) – CNC-FPC” – Contract nr. POSDRU/4/1.4/S/2; ID: 3153
 23. Proiectul „Dezvoltarea unui sistem operațional al calificărilor din învățământul superior din Romania” – DOCIS – Contract nr. POSDRU/2/1.2/S/2; ID: 1622

 Proiecte implementate în calitate de partener

 1. Proiectul CHAISE – A Blueprint for Sectoral Cooperation on Blockchain Skill Development Contract 621646-EPP-1-2020-1-FR-EPPKA2-SSA-B Beneficiar: UNIVERSITE LYON 1 CLAUDE BERNARD (UCBL)
 2. Proiectul MACHINA – Machine Learning Skills for ICT Professionals Contract 2020-1-FR01-KA202-080386 Beneficiar: UNIVERSITE LYON 1 CLAUDE BERNARD (UCBL)
 3. Proiectul TO SWITCH – Towards Senior Workers’ Innovative Training Challenges Contract 2020-1-IT01-KA202-008413
  Beneficiar: Provincia Autonoma Di Trento
 4. Proiectul “Implementation of national and sectorial qualifications frameworks in ARMENIA” (Implementarea Cadrului Național și Sectorial al calificărilor în Armenia) – ARMENQA – Contract nr. 543817-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-SMHES
  Beneficiar: Linkoping University, Suedia
 5. Proiectul “Orientare digitală: software de consultanță personalizată în plasarea pe piața muncii și dezvoltarea carierei profesionale” – DIGI-GUIDANCE – Contract 2013-1-RO1-LEO05-28768
  Beneficiar: Universitatea Danubius din Galati
 6. Proiectul „National Qualification Scheme for Construction Workers to Ensure High Performance Building Envelope – Schema națională de calificare pentru forţa de muncă din construcţii pentru realizarea de anvelope de înaltă performanţă a clădirilor” – BUILD-UP Skills QualiShell – Contract nr. IEE/12/BWI/344/SI2.659731
  Beneficiar: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila (URBAN-INCERC)
 7. Proiectul „Student advancement of Graduates Employability – SAGE” – Contract nr. 2011 – 3869/001 – 001
  Beneficiar: European Students Union (ESU)
 8. Proiectul „Universitate pentru viitor în societatea comunicării”-UniViSocCom, Contract nr. POSDRU/86/1.2/S; ID: 64075
  Beneficiar: Universitatea din Bucuresti
 9. Proiectul „I-care – Îmbunătățirea mobilității și pașilor în cariera profesională a îngrijitorilor și a lucrătorilor sociali” – Contract nr. 191134 – LLP – 2010 – IT – LEONARDO – ECVET (2010 – 4647)
  Beneficiar: Fondazione CEFASS Italia
 10. Proiectul „Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România – IMI PQ NET România”, POSDRU/93/3.3/S; ID: 53132
  Beneficiar: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
 11. Proiectul „Rețea de colaborare universitară online în scopul dezvoltării capacității de a furniza competențe și competitivitate pentru piața muncii – RECAV”, POSDRU/86/1.2/S; ID: 62718
  Beneficiar: Universitatea „Athenaeum” din Bucuresti
 12. Proiectul „Sistem colaborativ integrat bazat pe cunoştinţe pentru îmbunătăţirea calităţii managementului universităţilor economice, în contextul noului Cadru Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior – SIMCE ”, POSDRU/86/1.2/S; ID: 58160
  Beneficiar: Academia de Studii Economice din Bucuresti
 13. Proiectul „NQF-SQF – Common grounds for referencing NQFs and SQFs to the EQF” – Contract nr. 167196-LLP-1-2009-1-DE-KA1EQF
  Beneficiar: Dekra Akademie GmbH (Germania)
 14. Proiectul „Consolidarea capacității unui Comitet Sectorial pentru o implicare activă în asigurarea calitătii în formarea profesionala continuă atât în domeniul reprezentat, cât și transectorial, inclusiv prin utilizarea soluțiilor TIC pentru managementul și administrarea propriilor activități și grupuri de lucru dar și pentru fundamentarea deciziilor factorilor interesați”, POSDRU/58/1.4/S; ID: 40539
  Beneficiar: Asociatia FORTI a centrelor de formare in domeniul IT
 15. Proiectul „LIDERO – Noi competențe sociale pentru delegații sindicali”, POSDRU/64/3.3/S; ID: 33627
  Beneficiar: Confederatia National Sindicala Cartel ALFA
 16. Proiectul „AS-BANC – Asigurarea calității în formarea profesională continuă pentru sectorul bancar”, POSDRU/20/1.4/G; ID: 10700
  Beneficiar: Institutul Bancar Roman (IBR)
 17. Proiectul „INLearning – Validarea învățării pentru o societate incluzivă” -Contract nr. 147751-LLP-1-2008-1-MT-EQF
  Beneficiar: Consiliul Calificarilor din Malta