TELEFON: 021.313.00.50/021.313.00.51/+40.372.37.46.91; |office@anc.edu.ro

Reglementări

Grile de antrenament – certificarea evaluatorilor de competente profesionale

Model de cerere pentru viza apostila

Model de cerere eliberare duplicat certificat

Decizia nr. 571 din 05.10.2022 privind abrogarea Hotărârii CNFPA nr. 98/21.04.2010 referitoare la păstrarea și arhivarea documentelor create și deținute în cadrul activității centrelor de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale
Decizie privind reluarea activităților de evaluare și certificare a competențelor profesionale la nivelul centrelor de evaluare și certificare autorizate
Decizie privind suspendarea activităților de evaluare și certificare a competențelor profesionale la nivelul centrelor de evaluare și certificare autorizate
Instrucțiuni privind autorizarea centrelor de evaluare și certificare a competențelor profesionale, obținute pe alte căi decât cele formale
Criterii minime de performanță de autorizare a centrelor de evaluare și certificare a competențelor profesionale
Procedura privind evaluarea si certificarea in SISTEM ONLINE a expertilor in evaluare si certificare si inscrierea acestora in Registrul expertilor in evaluare si certificare. Anexa nr.1 la Decizia ANC nr. 167/27/07/2020
Decizia nr. 139/28.05.2020 privind reluarea proceselor de evaluare si mentinerea valabilitatii autorizatiilor centrelor de evaluare a competentelor profesionale, obtinute pe alte cai decat cele formale
Decizia nr. 210/26.06.2018 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea și certificarea experților în evaluare și certificare și înscrierea acestora în Registrul experților în evaluare și certificare
Decizia nr. 120/16.04.2019 referitoare la modificarea instrucțiunii privind autorizarea centrelor de evaluare și certificare a competentelor profesionale, obținute pe alte căi decat cele formale