TELEFON: 021.313.00.50/021.313.00.51/+40.372.37.46.91; |office@anc.edu.ro

INSTRUCȚIUNI PRIVIND TARIFELE AFERENTE VALIDĂRII, ÎNREGISTRĂRII Șl ACTUALIZĂRII PROGRAMELOR DE STUDII ÎN REGISTRUL NAȚIONAL AL CALIFICĂRILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR (RNCIS) Șl ÎN REGISTRUL NAȚIONAL AL PROGRAMELOR POSTUNIVERSITARE (RNPP)