Acasa

Anunț:

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii, vă aducem la cunoştinţă faptul că începând cu data intrării în vigoare a ordonanţei anterior menţionate, este necesar ca toate solicitările referitoare la autorizarea furnizorilor de formare profesională, activitatea desfăşurată de aceştia, registrele întocmite pe baza datelor transmise cu privire la furnizorii de formare profesională autorizaţi, neautorizaţi şi transfrontalieri şi registrul care cuprinde absolvenţii cursurilor de formare profesională a adulţilor organizate de către furnizorii de formare profesională autorizaţi, precum şi orice alte solicitări referitoare la aceste aspecte, să fie adresate Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.