TELEFON: +40.21.313.00.50/ +40.21.313.00.51 FAX: +40.21.313.00.53|office@anc.edu.ro

În scopul prevenirii răspândirii COVID-19, vă rugăm să vă îndepliniți cerințele utilizând metode de comunicare la distanță prin intermediul Spațiului Virtual
Contact online

Autoritatea Națională pentru Calificări activează ca Punct Național de Coordonare pentru EQF, Punct de Contact pentru ESCO, Centru Național Europass și Serviciu Național de Asistență pentru EPALE

Noutati

Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) a desfășurat în perioada 2-3 septembrie 2021 conferința națională în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor” Cod MySMIS129872

Autoritatea Națională pentru Calificări a lansat procedura de achiziție pentru servicii  intelectuale pentru elaborarea/revizuirea a 53 de standarde ocupaționale – L7. Nr. anunț de participare publicat în SEAP: CN1036696 din 12.11.2021 Termen limită de depunere oferte: 20.12.2021 ora 15.00

Standardele ocupaționale vizate de prezenta procedura precum si cerințele minime de participare pe care operatorii economici interesați trebuie să le îndeplinească sunt incluse in caietul de sarcini și fisa de date: CAIET DE SARCINI FISA DE DATE

ATENȚIE!!

Procedura de achiziției se desfășoară exclusiv online prin sistemul de achiziții SEAP.

Pentru detalii si documentația completă aferentă acestei proceduri vă rugăm să accesați următorul link : https://www.e-licitatie.ro

Autoritatea Națională pentru Calificări scoate la licitație un contract servicii intelectuale pentru elaborarea/revizuirea a 97 de standarde ocupaționale – L6, Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații în legătură cu documentația de atribuire este de 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor

CAIET DE SARCINI

Pentru detalii si documentatia aferenta va rugam sa accesati urmatorul link : https://www.e-licitatie.ro

Autoritatea Națională pentru Calificări scoate la licitație un contract servicii intelectuale pentru elaborarea/revizuirea a 98 de standarde ocupaționale – L5, Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații în legătură cu documentația de atribuire este de 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor

CAIET DE SARCINI

Pentru detalii si documentatia aferenta va rugam sa accesati urmatorul link : https://www.e-licitatie.ro

Anunț de tip erată – Contract de servicii intelectuale pentru elaborarea/revizuirea a 98 de standarde ocupaționale – L5

Autoritatea Nationala pentru Calificari, in calitate de beneficiar al proiectului „Cresterea capacitatii administrative a ANC si MMJS prin sistematizare si simplificare legislativa in domeniul calificarilor” Cod MySMIS: 129872, organizeaza concurs pentru ocuparea unor poziții de experți analiza sectorială A3.5.

Pentru detalii va rugam sa accesati urmatorul link :    Apasa aici

Autoritatea Nationala pentru Calificari, in calitate de beneficiar al proiectului „Cresterea capacitatii administrative a ANC si MMJS prin sistematizare si simplificare legislativa in domeniul calificarilor” Cod MySMIS: 129872, organizeaza concurs pentru ocuparea unor poziții de experți educație A3.6.

Pentru detalii va rugam sa accesati urmatorul link :    Apasa aici

Autoritatea Nationala pentru Calificari, in calitate de beneficiar al proiectului „Cresterea capacitatii administrative a ANC si MMJS prin sistematizare si simplificare legislativa in domeniul calificarilor” Cod MySMIS: 129872, organizeaza concurs pentru ocuparea unor poziții de EXPERT ELABORARE INSTRUMENTE DE EVALUARE și EXPERT VERIFICARE ȘI VALIDARE INSTRUMENTE DE EVALUARE A4.

Pentru detalii va rugam sa accesati urmatorul link :    Apasa aici


CONTACT

Adresa: P-ța. Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Intrarea B, etaj 2, cam. 117, Sector 1, 010155 București
E-mail: office@anc.edu.ro
Telefon: +40.21.313.00.50; +40.21.313.00.51
Fax: +40.21.313.00.53