TELEFON: 021.313.00.50/021.313.00.51/+40.372.37.46.91; |office@anc.edu.ro

Prezentări

Corelarea ISCED cu HG privind domeniile de studii

Lista calificărilor și tematicilor aferente domeniilor de studii detaliate conform ISCED – F 2013


În data de 22 februarie 2019, domnul Tiberiu Gabriel Dobrescu, Președinte ANC și domnul Nicolae Postăvaru, Vicepreședinte ANC au susținut o prezentare în cadrul Reuniunii Consiliului Academic – Adunarea Generală a Asociației Facultăților de Economie din România la Predeal, cu privire la corelarea domeniilor de studii potrivit Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare din România cu domeniile ISCED. Prezentarea poate fi consultată aici.

În data de 13 martie 2019, domnul Tiberiu Gabriel Dobrescu, Președinte ANC și domnul Nicolae Postăvaru, Vicepreședinte ANC au susținut o prezentare la Universitatea București, cu privire la corelarea domeniilor de studii potrivit Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare din România cu domeniile ISCED. Prezentarea poate fi consultată aici.

În data de 4 aprilie 2019, domnul Tiberiu Gabriel Dobrescu, Președinte ANC și domnul Nicolae Postăvaru, Vicepreședinte ANC au susținut o prezentare la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, cu privire la corelarea domeniilor de studii potrivit Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare din România cu domeniile ISCED. Prezentarea poate fi consultată aici.

În data de 5 aprilie 2019, domnul Tiberiu Gabriel Dobrescu, Președinte ANC și domnul Nicolae Postăvaru, Vicepreședinte ANC au susținut o prezentare la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, cu privire la corelarea domeniilor de studii potrivit Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare din România cu domeniile ISCED. Prezentarea poate fi consultată aici.

În data de 10 aprilie 2019, domnul Tiberiu Gabriel Dobrescu, Președinte ANC a susținut o prezentare la Universitatea Tehnică de Construcții din București, cu privire la corelarea domeniilor de studii potrivit Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare din România cu domeniile ISCED. Prezentarea poate fi consultată aici.

În data de 10 aprilie 2019, domnul Tiberiu Gabriel Dobrescu, Președinte ANC și domnul Nicolae Postăvaru, Vicepreședinte ANC au susținut o prezentare la Universitatea Româno-Americană din București, cu privire la corelarea domeniilor de studii potrivit Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare din România cu domeniile ISCED. Prezentarea poate fi consultată aici.

În data de 19 aprilie 2019, domnul Nicolae Postăvaru, Vicepreședinte ANC a susținut o prezentare la Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești, cu privire la corelarea domeniilor de studii potrivit Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare din România cu domeniile ISCED. Prezentarea poate fi consultată aici.

În data de 8 mai 2019, domnul Tiberiu Gabriel Dobrescu, Președinte ANC și domnul Nicolae Postăvaru, Vicepreședinte ANC au susținut o prezentare la Universitatea din Craiova, cu privire la corelarea domeniilor de studii potrivit Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare din România cu domeniile ISCED. Prezentarea poate fi consultată aici.

În data de 13 mai 2019, domnul Tiberiu Gabriel Dobrescu, Președinte ANC și domnul Nicolae Postăvaru, Vicepreședinte ANC au susținut o prezentare la Universitatea din Tehnică din Cluj-Napoca, cu privire la corelarea domeniilor de studii potrivit Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare din România cu domeniile ISCED. Prezentarea poate fi consultată aici.

În data de 13 mai 2019, domnul Tiberiu Gabriel Dobrescu, Președinte ANC și domnul Nicolae Postăvaru, Vicepreședinte ANC au susținut o prezentare la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca, cu privire la corelarea domeniilor de studii potrivit Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare din România cu domeniile ISCED. Prezentarea poate fi consultată aici.

În data de 21 mai 2019, domnul Tiberiu Gabriel Dobrescu, Președinte ANC și domnul Nicolae Postăvaru, Vicepreședinte ANC au susținut o prezentare la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, cu privire la corelarea domeniilor de studii potrivit Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare din România cu domeniile ISCED. Prezentarea poate fi consultată aici.

În data de 22 mai 2019, domnul Tiberiu Gabriel Dobrescu, Președinte ANC și domnul Nicolae Postăvaru, Vicepreședinte ANC au susținut o prezentare la Universitatea Transilvania din Brașov, cu privire la corelarea domeniilor de studii potrivit Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare din România cu domeniile ISCED. Prezentarea poate fi consultată aici.

În data de 7 iunie 2019, domnul Tiberiu Gabriel Dobrescu, Președinte ANC și domnul Nicolae Postăvaru, Vicepreședinte ANC au susținut o prezentare la Universitatea de Vest din Timișoara, cu privire la corelarea domeniilor de studii potrivit Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare din România cu domeniile ISCED. Prezentarea poate fi consultată aici.

În data de 18 iunie 2019, domnul Tiberiu Gabriel Dobrescu, Președinte ANC și domnul Nicolae Postăvaru, Vicepreședinte ANC au susținut o prezentare la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, cu privire la corelarea domeniilor de studii potrivit Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare din România cu domeniile ISCED. Prezentarea poate fi consultată aici.

În data de 26 iunie 2019, domnul Tiberiu Gabriel Dobrescu, Președinte ANC și domnul Nicolae Postăvaru, Vicepreședinte ANC au susținut o prezentare la Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, cu privire la corelarea domeniilor de studii potrivit Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare din România cu domeniile ISCED. Prezentarea poate fi consultată aici.

În data de 27 iunie 2019, domnul Tiberiu Gabriel Dobrescu, Președinte ANC și domnul Nicolae Postăvaru, Vicepreședinte ANC au susținut o prezentare la Universitatea Ovidius din Constanța, cu privire la corelarea domeniilor de studii potrivit Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare din România cu domeniile ISCED. Prezentarea poate fi consultată aici.

În data de 27 iunie 2019, domnul Tiberiu Gabriel Dobrescu, Președinte ANC și domnul Nicolae Postăvaru, Vicepreședinte ANC au susținut o prezentare la Universitatea Maritimă din Constanța, cu privire la corelarea domeniilor de studii potrivit Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare din România cu domeniile ISCED. Prezentarea poate fi consultată aici.

În data de 27 iunie 2019, domnul Tiberiu Gabriel Dobrescu, Președinte ANC și domnul Nicolae Postăvaru, Vicepreședinte ANC au susținut o prezentare la Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” din Constanța, cu privire la corelarea domeniilor de studii potrivit Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare din România cu domeniile ISCED. Prezentarea poate fi consultată aici.

În data de 16 iulie 2019, domnul Tiberiu Gabriel Dobrescu, Președinte ANC și domnul Nicolae Postăvaru, Vicepreședinte ANC au susținut o prezentare la Universitatea Politehnica din București, cu privire la corelarea domeniilor de studii potrivit Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare din România cu domeniile ISCED. Prezentarea poate fi consultată aici.

În perioada 19-21 octombrie 2022, domnul Tiberiu Gabriel Dobrescu, Președinte ANC și domnul Nicolae Postăvaru, Vicepreședinte ANC, au participat la Congresul Facultăților de Teologie Ortodoxă, unde au susținut o prezentare cu privire la perspectivele pentru învățământul teologic în context european. Prezentarea poate fi consultată aici.