Acasa

Art. 2 – extras din Ordin Ministru nr. 3066/13.01.2015

(1) Autoritatea Naţională pentru Calificări, denumită în continuare ANC, este înfiinţată în temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, se organizează şi funcţionează, în conformitate cu prevederile art. 1 din Hotărârea de Guvern nr. 556/2011, ca instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

(2) Autoritatea Naţională pentru Calificări are patrimoniu propriu, autonomie funcţională şi de decizie.

(3) ANC are sediul în Bucureşti, piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1 – 3, et. 2, sectorul 1.

(4) Centrul Naţional de Acreditare, denumit în continuare CNA, este înfiinţat în temeiul prevederilor art. (I) alin. 94 din OUG nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative, se organizează şi funcţionează ca o structură fără personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, fără buget propriu de venituri şi cheltuieli, organ de specialitate în cadrul ANC având sediul în Bucureşti, piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1 – 3, et. 4 , sectorul 1.

Echivalarea grupelor ISCO 08 cu nivelurile de educație ISCED și nivelurile de calificare conform standardelor internaționale