TELEFON: +40.21.313.00.50/ +40.21.313.00.51 FAX: +40.21.313.00.53|office@anc.edu.ro

ECTS

Ordinul nr. 5146/2019 privind aprobarea aplicării generalizate a Sistemului european de credite transferabile

Ghidul Utilizatorului Sistemului European de Transfer si Acumulare a Creditelor ECTS/SEC

Model contract de studii – Tradus din limba engleză

Model foaie matricolă – Tradus din limba engleză

Model formular standard de aplicare pentru studenți – Tradus din limba engleză

Model memorandum de înțelegere – Tradus din limba engleză

Model acord de învățare – Tradus din limba engleză

Model de catalog al cursurilor – Tradus din limba engleză