TELEFON: 021.313.00.50/021.313.00.51/+40.372.37.46.91; |office@anc.edu.ro

TO SWITCH

„TO SWITCH – TOwards Senior Workers’ Innovative Training Challenges – 2020-1-IT01-KA202-008413”

Perioada de implementare: 01.12.2020 – 30.06.2023.

Buget total: 292.258 euro

Buget Partner ANC: 15.597 euro

Slogan proiect: “TO SWITCH – SWITCHING the light on for senior people’s potential’

 

Autoritatea Națională pentru Calificări participă ca și partener în implementarea proiectului „TO SWITCH – TOwards Senior Workers’ Innovative Training Challenges”.

Proiectul „TO SWITCH – TOwards Senior Workers’ Innovative Training Challenges”- reunește o rețea de parteneri din șapte țări europene și are ca scop susținerea educatorilor, instruirii supervizorilor, antrenorilor și mentorilor care lucrează direct cu lucrătorii mai în vârstă.

Opt parteneri europeni din șapte țări colaborează în cadrul programului Erasmus + KA2 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici – pentru implementarea proiectului. Proiectul vizează crearea a trei rezultate intelectuale (IO) pentru inovarea și îmbunătățirea proceselor de formare, precum și actualizarea formatorilor și a profesioniștilor implicați în formarea lucrătorilor adulți, în special a celor peste 50 de ani.

Obiectivul proiectului este de a face față provocărilor reprezentate de îmbătrânirea populației și de transformarea pieței muncii prin îmbunătățirea rolului învățării pe tot parcursul vieții pentru a se asigura că elevii adulți au abilitățile necesare pentru a participa pe piața muncii și a beneficia de transformarea digitală.

Proiectul va dezvolta un cadru de referință pentru formarea lucrătorilor seniori, va stabili o platformă digitală de învățare și partajare pentru formatori și lucrători seniori, precum și va dezvolta linii directoare pentru formarea lucrătorilor seniori.

Proiectul răspunde provocărilor generate de contextele de muncă, pe de o parte caracterizate  de schimbări profunde legate de digitalizarea muncii și cererea de noi competențe și, pe de altă parte, de extinderea vieții profesionale și de ponderea tot mai mare a lucrătorilor seniori în piața muncii. Urgența de a sprijini învățarea pe tot parcursul vieții și formarea lucrătorilor maturi este acum recunoscută pe scară largă, precum și accentul pus pe mecanismele și motivațiile pentru învățare și muncă, despre care se poate afirma că se schimbă odată cu vârsta.

Aceste dinamici afectează, de asemenea puternic procesele de dezvoltare economică sau recesiune teritorială și relațiile dintre administrația publică și cetățeni.

Pentru a contracara consecințele acestui fenomen, este foarte important rolul formatorilor și al tuturor celor implicați în susținerea consolidării competențelor și recalificării lucrătorilor seniori în contexte de lucru și nelucrătoare.

Rolul formatorilor este esențial pentru a sprijini motivația și abilitățile de învățare, atenuând declinul de viabilitate și îmbunătățind contribuția pe care lucrătorii în vârstă o pot aduce în organizațiile de muncă și în societate în general.

În acest cadru, To SWITCH propune o cale de consolidare a rolului și abilităților formatorilor și antrenorilor lucrătorilor seniori, pentru a obține următoarele rezultate.

Principalele rezultate

 • Extinderea cunoștințelor și dezvoltarea unui nou cadru conceptual și metodologic pentru formarea lucrătorilor seniori și, mai general pe tot parcursul vieții, adaptarea modelului andragogic la schimbările tehnologice, la relevanța formării orientate către PS-TRE, rolul contextelor de muncă, abilităților (formale, non-formale și informale) ale lucrătorilor și lucrătorilor seniori și motivațiile și metodele de învățare ale acestora.
 • Activarea unui „Laborator permanent pentru îmbătrânire activă” care implică în principal aspecte strategice. Laboratorul va fi activat de partenerul din provincia autonomă Trento și va fi deschis tuturor actorilor europeni, naționali și locali interesați de îmbătrânirea populației active și de acțiuni de formare care vizează această schimbare.
 • Implementarea unei platforme digitale pentru formarea formatorilor. Obiectivul platformei digitale este, pe de o parte, să definească și conținutul modelelor, metodologiilor, instrumentelor și practicilor pentru formarea lucrătorilor seniori și, pe de altă parte, să creeze cursuri de formare pentru lucrătorii seniori.
 • Împărtășirea liniilor directoare pentru formarea și actualizarea formatorilor lucrătorilor seniori pe baza unui nou cadru conceptual metodologic de referință.
 • Definirea profilurilor profesionale ale formatorilor și a altor persoane implicate în formarea lucrătorilor seniori care urmează să fie testate și validate
 • Dezvoltarea de cursuri de formare specifice pentru formatorii de lucrători seniori

Parteneri

 • Universidad De Zaragoza
 • Seniornett Norge
 • Pole Emploi Paca
 • Autoritatea Nationala Pentru Calificari- Anc
 • Istituto Per La Ricerca
 • Sociale Scarl Vuc Storstrøm,
 • AONTAS

Materiale promo:

Pagina oficială proiect TO SWITCH – https://www.toswitch.eu/en/