TELEFON: 021.313.00.50/021.313.00.51/+40.372.37.46.91; |office@anc.edu.ro

CHAISE

„CHAISE – A Blueprint for Sectoral Cooperation on Blockchain Skill Development” – 621646-EPP-1-2020-1-FR-EPPKA2-SSA-B

Perioada de implementare: 01.11.2020 – 31.10.2024.

Buget total: 3.998.845 euro

Buget Partner ANC – 95.157 euro

Autoritatea Națională pentru Calificări participă ca și partener în implementarea proiectului „CHAISE – A Blueprint for Sectoral Cooperation on Blockchain Skill Development”.

CHAISE este o Alianță pentru Competențe Sectoriale finanțată prin programul Erasmus +. Misiunea principală este de a dezvolta o abordare strategică privind dezvoltarea competențelor blockchain pentru Europa, precum și de a oferi soluții de formare pentru viitor, pentru a aborda deficitul de competențe blockchain și pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare de competențe ale forței de muncă europene din sectorul Blockchain.

Actuala propunere răspunde solicitării Comisiei Europene pentru o cooperare sectorială strategică în domeniul dezvoltării competențelor blockchain în sprijinul strategiei generale de dezvoltare a conceptului de blockchain la nivelul UE.

Proiectul reunește mari companii din IT, reprezentanți ai sectorului, furnizori de educație și formare și autorități de acreditare / calificări din diferite state membre ale UE, pentru a stabili o Alianță Europeană a Abilităților Sectoriale (SSA) pentru Blockchain în sectorul TIC, cu scopul de a documenta sistematic și a prognoza nevoile pieței forței de muncă pentru abilitățile blockchain și îmbunătățirea calității, relevanței și capacității de reacție a ofertei VET, pentru a obține o imagine mai clară între cerere și ofertă.

Alianța se va baza și se va extinde pe piața muncii existente și pe inteligența competențelor pentru a defini cerințele de competențe la nivelul UE pentru profilurile ocupaționale de bază în domeniul blockchain (astfel cum este furnizat de ESCO) și va crea conținut transnațional, actualizat, de formare profesională pentru a aborda atât abilități tehnice și non-tehnice, împreună cu metodologii eficiente de predare și formare pentru furnizorii de EFP, în conformitate cu recunoașterea și instrumentele UE (de exemplu, EQF, ECVET și EQAVET).

Mai exact, proiectul stabilește următoarele obiective principale:

 1. Documentarea nepotrivirilor de competențe predominante și îmbunătățirea informațiilor privind abilitățile blockchain la nivelul UE.
 2. Propunerea unei abordări colaborative pentru monitorizarea evoluției cerințelor la locul de muncă și anticiparea nevoilor viitoare de abilități în blockchain.
 3. Definirea cerințelor comune de competențe și cunoștințe la nivelul UE pentru profilurile ocupaționale de bază din domeniul blockchain-ului și dezvoltarea de noi conținuturi de formare.
 4. Încurajarea recunoașterii și validării rezultatelor învățării blockchain împreună cu acreditarea calificărilor dezvoltate.

ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE

– Identificarea nevoilor de competențe actuale și viitoare ale ocupațiilor TIC în legătură cu tehnologiile blockchain și aplicațiile relevante din industrie.

– Stabilirea unui mecanism de cooperare pentru a facilita schimbul de informații despre piața muncii și competențele în domeniul blockchain-ului și dezvoltarea / adaptarea strategiilor de dezvoltare a abilităților la nevoile în evoluție și la cerințele de la locul de muncă.

– Dezvoltarea cadrului (cadrelor) de monitorizare pentru anticiparea nevoilor viitoare de calificare.

– Proiectarea a 3-4 programe curriculare modulare (adică soluții de învățare gata pentru piață, personalizabile) adaptate la cunoștințele identificate și nevoile de calificare ale profilurilor ocupaționale relevante.

– Dezvoltarea resurselor educaționale deschise, precum și metodologii de predare / învățare și instrucțiuni pentru formatori.

– Curs online deschis și sesiuni de formare pilot în țările partenere.

– Urmărirea validării sectoriale și aprobarea rezultatelor proiectului.

– Foaie de parcurs pentru integrarea rezultatelor învățării blockchain în calificările existente sau în instituțiile cu noi calificări.

– Schemă pentru oportunități de bursă și stagiu la furnizorii afiliați de E&T și companii TIC / Blockchain

– Plan de acțiune pentru difuzarea și integrarea rezultatelor proiectului, extinderea alianței și asigurarea viabilității și continuării strategiilor de dezvoltare a abilităților sectoriale.

 

Partenerihttps://chaise-blockchainskills.eu/ro/project-partners/

 • Universite Lyon 1 Claude Bernard – beneficiar direct
 • International Association Of Trusted Blockchain Applications
 • Fujitsu Technology Solutions Nv
 • Ministry Of Education And Religious Affairs
 • Ecqa Gmbh
 • Digitaleurope Aisbl*
 • Iota Stiftung
 • Universitat Politecnica De Catalunya
 • Duale Hochschule Baden-Wurttemberg
 • Associazione Cimea
 • Intrasoft International Sa
 • Center Republike Slovenije Za Poklicno Izobrazevanje
 • European Digital Sme Alliance
 • Tartu Ulikool
 • Univerza V Ljubljani
 • Berchain E.V.
 • Italia4blockchain
 • Autoritatea Nationala Pentru Calificari-Anc
 • Akkreditierungs,Certifizierungs – Und Qualitats- Sicherungs- I
 • Exelia E.E.
 • Industria Technology Ltd
 • C4a
 • Economic And Social Research Institute

Materiale promo:

– Broșura – https://chaise-blockchainskills.eu/wp-content/uploads/2021/09/RO_CHAISE-brochure-2021.pdf

– Poster – https://chaise-blockchainskills.eu/wp-content/uploads/2021/06/CHAISE-Poster-A3-digital-1.pdf

Comunicate de presă

 • CHAISE și-a lansat European Blockchain Skills Strategy

Site-ul oficial al proiectului: https://chaise-blockchainskills.eu/ro/  

Newsletter:

Rezultate: contribuții la următoarele materiale realizate în cadrul proiectului: