TELEFON: +40.21.313.00.50/ +40.21.313.00.51 FAX: +40.21.313.00.53|office@anc.edu.ro

Autoritatea Națională pentru Calificări gestionează și actualizează Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), respectând legislația națională în vigoare, precum și recomandările Parlamentului European și ale Consiliului European, în vederea alinierii la standardele europene  în ceea ce privește educația și piața muncii.

Următorii indicatori sunt realizați pe baza datelor înscrise în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS). Indicatorii sunt actualizați periodic, aceștia având ca scop evidențierea distribuirii programelor de studii universitare validate și înregistrate în RNCIS, în funcție de nivelul CNC, universități, domenii de studii acreditate, domenii de studii ISCED F – 2013, frecvența la nivel național, respectiv județe. Ultima actualizare a informației a avut loc la data de 25.09.2019.