TELEFON: 021.313.00.50/021.313.00.51/+40.372.37.46.91; |office@anc.edu.ro

Curriculum vitae prof. dr. ing. Tiberiu Gabriel DOBRESCU

Președinte al Autorității Naționale pentru Calificări

Experiență profesională

 • octombrie 2015: Președinte al Autorității Naționale pentru Calificări
 • 2014 – prezent: Profesor universitar, Facultatea de Inginerie Industrială şi Robotică, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti
 • 2012 – prezent: Director, departamentul Roboți și Sisteme de Producție, Facultatea de Inginerie Industrială şi Robotică, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti
 • 2011 – prezent: Membru în Consiliul Naţional pentru Finanțarea Învățământului Superior (Comisia de politici şi Strategii şi Comisia de Monitorizare)
 • 2008 – 2012: Prodecan, Facultatea Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti
 • 2003 – 2014: Conferențiar, Facultatea Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti
 • 1999 – 2003: Șef lucrări, Facultatea Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti
 • 1996 – 1999: Asistent, Facultatea Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti
 • 1993 – 1996: Preparator, Facultatea Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

Educație și formare

 • 2007: Atestat – „Technology Entrepreneurship Education: Global Faculty Colloquium” / management universitar, University of California at Berkeley, U.S.A.
 • 1995 – 1998: Doctor Inginer – „Cercetari privind optimizarea caracteristicilor maşinilor de superfinisat materiale fragile”, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti
 • 1996: Atestat – Tehnologii avansate de prelucrare, prelucrarea materialelor fragile utilizate în industria electronică (germaniu, siliciu, ceramice), Universitatea „Federico II” din Napoli, Italia
 • 1988 – 1993: Inginer – Științe inginerești, Mecanica, Rezistenţa materialelor, Organe de maşini, Roboţi industriali, Mașini şi sisteme de producție, Acţionări, Management, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti.
  Membru/colaborator în organisme naționale/internaționale
 • 2015: Evaluator ARACIS Domeniul Mecatronică şi Robotică, Comisia 11 Științe Inginerești II;
 • 2012: Membru în Senatul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti
 • 2008: Membru în Consiliul Facultăţii Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
  edițiile 2008, 2014 și 2015: Membru al Comitetului de Organizare a International Conference „Optimization of the Robots and Manipulators” OPTIROB
 • 2007: Expert evaluator si raportor CNCSIS
 • 1999: Membru în Comitetul Tehnic de Standardizare CT90- Roboţi industriali
  Ediţiile 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 și 2014: Membru al Comitetului de Organizare a International Conference on Manufacturing Systems ICMaS.
 • 1997: Colaborator în cadrul Departamentului de Comerţ al Ambasadei S.U.A. la București.

Informații suplimentare

 • 2015: Program de perfecționare „Legislație şi politici europene şi naționale în domeniul învățământului superior” susținut în cadrul Centrului Pilot de Formare/Perfecționare al USAMV București.
 • 2015: Curs de perfecționare „Comunicarea interactiva si interpersonală – Instrument de gestionare a activității instituției” susținut de TAK Education.
 • 2015: Curs de perfecționare „Internaționalizare, Echitate şi Management Universitar pentru un Învățământ Superior de Calitate” în cadrul proiectului POSDRU 52867 – SMIS.
 • 2013: Stagiu de pregătire “ISCAR’s Romanian Academic Seminar” ISCAR Headquarters, Israel.
 • 2012: Curs de perfecţionare “Managementul calităţii în învăţământul superior”, în cadrul proiectului “Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior”.
 • 2011: Curs de perfecţionare “Foresight for public policies”, în cadrul programului “Quality and Leadership for Romanian Higher Education”.
 • 2006: Curs de perfecţionare “Entrepreneurship for the 21st Century – Intel Innovation in Education Umbrella” curs susţinut de profesori de la University of California at Berkeley, U.S.A.
 • 2005: Curs de formare continuă “Management de proiect în Microsoft Project” la Centrul Naţional de Cercetare a Performanţelor Sistemelor Tehnologice.

Limbi străine

 • Engleza
 • Italiana

CV-ul președintelui Tiberiu Gabriel Dobrescu este disponibil şi ataşat, în format pdf.

CVTD.pdf

Declaratie de avere / Declaratie de interese 2016 [Descarca]

Declaratie de avere / Declaratie de interese 2017 [Descarca]

Declaratie de avere / Declaratie de interese 2018 [Descarca]

Declaratie de avere / Declaratie de interese 2019 [Descarca]

Declaratie de avere / Declaratie de interese 2020 [Descarca]

Declaratie de avere / Declaratie de interese 2021 [Descarca]

Declaratie de avere / Declaratie de interese 2022 [Descarca]

Agenda Presedinte Tiberiu Gabriel Dobrescu [Acceseaza]