Componenta

Ordinul 5205/22.12.2014 privind componenta Consiliului Autoritatii Nationale pentru Calificari

Ordinul 3614/02.04.2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul nr. 5205/2014 privind componenta Consiliului Autoritatii Nationale pentru Calificari

A.

MEMBRII TITULARI

REPREZENTANŢI ÎN CONSILIUL ANC

Nr. Crt. Denumire instituție

Nume/Prenume
Membru nominalizat în Consiliul ANC

1.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

 

Mihaela Tania IRIMIA
Director general
Direcția Generală Educație și Învățare pe Tot Parcursul Vieții

2.

Rebeca Mirela HERMON
Consilier juridic
Direcția generală juridic

3.

Antonela TOMA
Director
Direcția Generală Învățământ Superior

4.

Gabriela Liliana CIOBANU
Director
Centrul Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic – CNDIPT

5. MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Tania GRIGORE
Director
Direcția Ocupare Și Egalitate de Șanse

6.

Iulia CÎRCEI
Secretar General
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

7. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Adelina VOICU
Comisar de poliție

8.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Mircea TIMOFTE
Asistent șef

9.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Marian Daniel CĂPRĂRIN
Consilier superior

10.

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Irina GĂGENEL
Director general
Direcția Generală Managementul
Resurselor Umane și Juridic

11. Reprezentantul instituțiilor de învățământ preuniversitar

Constanța MIHĂILĂ
Vicepreședinte ARACIP

12. Reprezentantul instituțiilor de învățământ universitar

Iordan PETRESCU
Președinte ARACIS

13.

Reprezentantul studenților

Şeila ABDUILAMIT
Uniunea Națională a Tuturor Studenților din România – UNSR

14.

Reprezentantul asociațiilor profesionale

Mihnea Cosmin COSTOIU
Consiliul Național al Rectorilor – CNR

15. Reprezentantul Confederațiilor Patronale

Silviu SÂRGHI
 C.P. „CONCORDIA”

16.

Reprezentantul Confederațiilor Sindicale

Radu COMȘA
Blocul Național Sindical – BNS

17.

Reprezentantul Comitetului Sectorial Turism, Hoteluri și Restaurante

Dragoș RĂDUCAN
18.

Reprezentantul Comitetului Sectorial Metalurgie Feroasă, Metalurgie Neferoasă și Produse Refractare

Mariana PARINCU
19.

Reprezentantul Comitetului Sectorial din Ramura Cultură

Leonard  PĂDUREŢ
20.

Reprezentantul Comitetului Sectorial din Construcții de Mașini

Doru PUIU

21.

Reprezentantul Comitetului Sectorial Administrație și Servicii Publice

Ioan NĂSTASE
22.

Reprezentantul Comitetului Sectorial Sănătate și Asistență Socială

Gabriel CHIFU
23.

Reprezentantul Comitetului Sectorial Agricultură, Piscicultură și Pescuit din România

Victor NEAGU
24.

Reprezentantul Comitetului Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecției Mediului

Elena LASLU

25.

Reprezentantul Comitetului Sectorial Transporturi

Constantin ISAC
26.

Reprezentantul Comitetului Sectorial Silvicultură, Exploatarea și Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei

Dan ANGHEL
27.

Reprezentantul Comitetului Sectorial din Construcții

George Gabriel MOCANU

28.

Reprezentantul Comitetului Sectorial Textile – Confecții COMITEX

Irina MIHAI
29.

Reprezentantul Comitetului Sectorial Activități Financiare, Bancare, de Asigurări

Vasile SECĂREȘ
30.

Reprezentantul Asociația Comitetul Sectorial din Chimie și Petrochimie

Ioan Cezar CORÂCI
31. Președinte ANC Tiberiu-Gabriel DOBRESCU
32.

Vicepreședinte ANC

Alexandra Ioana CROITORU

B.

MEMBRII SUPLEANŢI

REPREZENTANŢI IN CONSILIUL ANC

Nr. Crt. Denumire instituție

Nume/Prenume
Membru nominalizat în Consiliul ANC

1. MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE Zoica Elena VLĂDUȚ
Director adjunct
Centrul Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic – CNDIPT
2. MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Carmen BRICIU
Consilier
Direcția Politici de Ocupare și Formare Profesională

3.

Reprezentantul asociațiilor profesionale

Ion ANGHEL
Președinte de onoare al UPLR
Uniunea Profesiilor Liberale din România
UPLR

4. Reprezentantul studenților

Anca MĂRGINEANU
Asociația Națională a Organizațiilor Studențești din România ANOSR

5.

Reprezentantul Confederațiilor patronale

Radu GODEANU
UGIR

6.

Reprezentantul Confederațiilor Sindicale

Petru Sorin DANDEA
Confederația Națională Sindicală ”CARTEL-ALFA”
CNS ”CARTEL-ALFA”

7.

Reprezentantul
Comitetului Sectorial
Turism, Hoteluri și Restaurante – THR

Ion ANDREI
8.

Reprezentantul
Comitetului Sectorial
Activități Financiare, Bancare, de Asigurări

Ioana ONOFREI
9.

Reprezentantul
Comitetului Sectorial
Metalurgie Feroasă, Metalurgie Neferoasă și Produse Refractare

Georgiana MOISE
10.

Reprezentantul
Comitetului Sectorial
din Ramura Cultură

Constantin POPOIU

11. Reprezentantul Comitetului Sectorial din Construcții de Mașini Ion PIRNĂ
12.

Reprezentantul
Comitetului Sectorial
Administrație și Servicii Publice

Valentina Alina CĂPRARU
13.

Reprezentantul
Comitetului Sectorial
Sănătate și Asistență Socială

Aida BOLDEANU
14.

Reprezentantul
Comitetului Sectorial
pentru Formare Profesională în domeniul Protecției Mediului

Nela MARINESCU
15.

Reprezentantul
Comitetului Sectorial
Transporturi

Ion MOROGAN
16.

Reprezentantul
Comitetului Sectorial
Silvicultură, Exploatarea și Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei

Olga GEORGESCU
17.

Reprezentantul
Comitetului Sectorial
în Construcții

Henrieta LEFTERICĂ
18.

Reprezentantul
Comitetului Sectorial
Textile – Confecții
COMITEX

Gheorghe GRECU
19.

Reprezentantul
Comitetului Sectorial
Chimie și Petrochimie

Achile Costin DUȚU
20.

Reprezentantul
Comitetului Sectorial
Agricultură, Piscicultură și Pescuit din România

Iuliana – Ruxandra PANCIU

C.

MEMBRII INVITAŢI PERMANENŢI

REPREZENTANŢI ÎN CONSILIUL ANC

Nr. crt. Denumire instituție

Nume/Prenume
Membru nominalizat în Consiliul ANC

1.

Reprezentantul
Comitetului Sectorial
Energie Electrică, Petrol și Gaze

Iosif Constantin BILEGAN