Informații generaleDescrierea calificăriiOrganismul de acordare a calificăriiAsigurarea calitățiiAlte informații relevante privind calificarea
Titlul calificăriiDomeniul educațional conform ISCED 2013 FCodul calificăriiNivel CNCNivel CECCunoștințeOrganismul de acordare a calificăriiPuncte de credit sau volum de muncă estimat a fi necesar pentru a obține rezultatele învățăriiOrganismul extern de asigurare a calității sau de reglementareDiplomă / certificat și suplimentul la diplomă / certificatData expirăriiInformații privind furnizorulLegătura cu diferite ocupații sau sectoare de activitate
AptitudiniOcupații care pot fi practicate pe piața munciiCod COR / ISCO-08
Responsabilitate și autonomie
Sau
Câmp ce permite introducerea unui text liber pentru a descrie ceea ce ar trebui să cunoască, să înțeleagă și să fie capabil să facă cursantul
     
       
Agricultor culturi de camp0811- Crop and livestock productionRO/03/0811/00133·Unități de rezultate ale învățării tehnice generale1.Utilizarea elementelor de agropedologie2.Creșterea animalelor3.Utilizarea mașinilor agricole și zootehnice4.Realizarea activităților unității agricole în relația cu piața·Unități de rezultate ale învățării tehnice specializate5.Cultivarea de cereale și leguminoase pentru boabe6.Cultivarea de plante oleaginoase și textile7.Cultivarea de plante rădăcinoase, tuberculifere și furajere8.Conducerea tractorului rutierMEN ARACIP Agricultor / Lucrător calificat în culturi de câmp și legumicultură / Agricultor în culturi vegetale și crescător de animale611101/611104/613003
Tehnician horticultor0812 HorticultureRO/04/0812/00244·Unități de rezultate ale învățării tehnice generale 1.Utilizarea elementelor de agropedologie 2.Creșterea animalelor 3.Utilizarea mașinilor agricole și zootehnice 4.Realizarea activităților unității agricole în relația cu piața 5.Administrarea unității agricole 6.Conservarea mediului înconjurător 7.Conducerea tractorului și auto ·Unități de rezultate ale învățării tehnice specializate 8.Organizarea lucrărilor în agricultură 9.Organizarea lucrărilor în pomicultură 10.Organizarea lucrărilor în viticultură 11.Amenajarea spațiilor verzi 12.Organizarea lucrărilor de mecanizare din exploatația agricolăMEN ARACIP Tehnician pedolog / Fermier în horticultură / Degustător314203/611301/751501
 • NoFilter
 • Contains
 • DoesNotContain
 • StartsWith
 • EndsWith
 • EqualTo
 • NotEqualTo
 • GreaterThan
 • LessThan
 • GreaterThanOrEqualTo
 • LessThanOrEqualTo
 • Between
 • NotBetween
 • IsEmpty
 • NotIsEmpty
 • IsNull
 • NotIsNull
 • Custom