TELEFON: 021.313.00.50/021.313.00.51/+40.372.37.46.91; |office@anc.edu.ro

Reglementări

Model de cerere pentru viza apostila

Decizie privind reluarea activităților de evaluare și certificare a competențelor profesionale la nivelul centrelor de evaluare și certificare autorizate
Decizie privind suspendarea activităților de evaluare și certificare a competențelor profesionale la nivelul centrelor de evaluare și certificare autorizate
Instrucțiuni privind autorizarea centrelor de evaluare și certificare a competențelor profesionale, obținute pe alte căi decât cele formale
Criterii minime de performanță de autorizare a centrelor de evaluare și certificare a competențelor profesionale
Decizia nr. 15/05/01/2021 privind abrogarea Deciziei ANC nr 232/22.07.2019 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de supraveghere audio-video a proceselor de evaluare desfasurate de catre centrele de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale, cu modificarile ulterioare
Procedura privind evaluarea si certificarea in SISTEM ONLINE a expertilor in evaluare si certificare si inscrierea acestora in Registrul expertilor in evaluare si certificare. Anexa nr.1 la Decizia ANC nr. 167/27/07/2020
Decizia nr. 139/28.05.2020 privind reluarea proceselor de evaluare si mentinerea valabilitatii autorizatiilor centrelor de evaluare a competentelor profesionale, obtinute pe alte cai decat cele formale
Decizia nr. 210/26.06.2018 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea și certificarea experților în evaluare și certificare și înscrierea acestora în Registrul experților în evaluare și certificare
Ordinul nr. 3629/2018 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea criteriilor și procedurilor de evaluare și certificare ale evaluatorilor de competențe profesionale, evaluatorilor de evaluatori și evaluatorilor externi
Decizia nr. 120/16.04.2019 referitoare la modificarea instrucțiunii privind autorizarea centrelor de evaluare și certificare a competentelor profesionale, obținute pe alte căi decat cele formale
Decizia nr. 232/22.07.2019 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de supraveghere audio-video a proceselor de evaluare desfășurate de către centrele de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale
Decizia nr. 286/06.09.2019 pentru modificarea procedurii privind activitatea de supraveghere audio-video a proceselor de evaluare desfășurate de către centrele de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale
Decizia nr. 340/31.10.2019 pentru modificarea procedurii privind activitatea de supraveghere audio-video a proceselor de evaluare desfasurate de catre centrele de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale
Decizia nr. 46/30.1.2020 pentru modificarea procedurii privind activitatea de supraveghere audio-video a proceselor de evaluare desfasurate de catre centrele de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale
Decizia nr. 119 / 30.04.2020 pentru modificarea procedurii privind activitatea de supraveghere audio-video a proceselor de evaluare desfasurate de catre centrele de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale