Cautare
Contact

Pentru corespondenta oficiala cu Autoritatea Nationala pentru Calificari, va rugam sa utilizati numai informatiile de mai jos:      

Adresa: P-ta. Valter Maracineanu nr. 1-3, Intrarea B, etaj 2, cam. 164-166, Sector 1, 010155 Bucuresti

Email: office@anc.edu.ro

Telefon: +40.21.313.00.51;

+40.21.313.00.52;

Fax: +40.21.313.00.53

Trimite o petitie

 

For official correspondence with the National Qualifications Authority use only the following:

1-3, Valter Maracineanu Square, Entry B, 2nd floor, room 164-166, 1st district 010155, Bucharest, Romania

Email: office@anc.edu.ro

Tel.: +40.21.313.00.51;

+40.21.313.00.52;

Fax: +40 21 313 00 53

Send a message

Consolidare


Titlul proiectului: Consolidarea capacitatii unui Comitet Sectorial pentru o implicare activa In asigurarea calitatii In formarea profesionala continua atat In domeniul reprezentat, cat si transectorial, inclusiv prin utilizarea solutiilor TIC pentru managementul si administrarea propriilor activitati si grupuri de lucru dar si pentru fundamentarea deciziilor factorilor interesati

Tipul proiectului: Strategic

Axa Prioritara: AP1: „Educatie si formare profesionala In sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”

Domeniul Major de Interventie: DMI1.4: „Calitate In Formarea Profesionala Continua

Solicitant: Asociatia FORTI a centrelor de formare in domeniul IT

Parteneri: CPI-  Centrul de Pregatire In Informatica, Bucuresti

Autoritatea Nationala pentru Calificari

Perioada de implementare: oct 2009 - sept 2012

Obiective specifice:

Proiectul va susţine Comitetului Sectorial (CS) pentru Tehnologia Informaţiei, Comunicaţii, Poştă prin:

  • dezvoltarea si consolidarea capacitatii CS în asigurarea calităţii în FPC în ST cât şi transectorial privind utilizarea TIC, prin proiectarea unei „harti” ocupationale a ST
  • elaborarea de standarde ocupationale pentru ST (25 de SO)
  • descrierea/ validarea calificarilor profesionale la nivel sectorial     
  • revizuirea procedurilor de certificare a competentelor si calificarilor, ceea ce va contribui la sustenabilitatea ulterioara a acestor activitati
  • implementarea unei platforme electronice suport de asistare informatica a activitatilor CS si a fundamentarii deciziilor strategice privind FPC in ST si transectorial.

http://www.cpi.ro/proiectfse7.html