Legaturi utile

Institutii si organisme nationale:

Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

www.edu.ro

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

www.mmuncii.ro

Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic

www.tvet.ro

Institutul National de Statistica

www.insse.ro

Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale

www.anpcdefp.ro

Institutul de Stiinte ale Educatiei

www.ise.ro

Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar (ARACIP)

www.aracip.edu.ro

Agentia Romana de Asigurare a  in Invatamantul Superior (ARACIS)

www.aracis.ro

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca

www.anofm.ro

Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS)

www.prestatiisociale.ro

AMPOSDRU – Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

www.fseromania.ro

OIPOSDRU MECS – Organismul Intermediar Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

www.posdru.edu.ro

Institutii si organisme internationale:

Centrul Natiunilor Unite pentru Educatie si Formare Profesionala si Tehnica

www.unevoc.unesco.org

Centrul International de Formare al Biroului International al Muncii

www.itcilo.org

Organizatia pentru Cooperare Economica si Dezvoltare (OECD)

www.oecd.org/

Institutii si organisme europene:

Comisia Europeana – Educatie si Formare

www.ec.europa.eu/education

Centrul European pentru Dezvoltarea Educatiei si Formarii Profesionale- CEDEFOP

www.cedefop.europa.eu

Fundatia Europeana de Formare – European Training Foundation

www.etf.europa.eu