Model SO pentru EFP si Ghidul aferent

 

elaborare_so

Art.4,

m) aproba standardele ocupationale cu avizul consiliului si al comitetelor sectoriale, coordoneaza si controleaza la nivel national elaborarea standardelor ocupationale si a standardelor de pregatire profesionala;

Extras – HG 780/2013 pentru modificarea si completarea HG 556/2011 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Calificari. Hotarare nr. 780/2013

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 639 din 16 octombrie 2013

 

Ordinul 6020 privind modificarea anexei la OMECS nr. 3170/2015 privind aprobarea modelului de Standard ocupational pentru educație și formare profesională

Anexa OMENCS 6020 – Model standard ocupațional pentru educație și formare profesională – PDF

Anexa OMENCS 6020 – Model standard ocupațional pentru educație și formare profesională – Format editabil

Ghid pentru standard ocupational pentru educatie si formare profesionala (OMECS nr. 3170/04.02.2015)

Cerere tip pentru “Asistenta metodologica în vederea elaborarii de standarde ocupationale”

Cerere tip pentru “Asistenta metodologica în vederea revizuirii de standarde ocupationale”

Revizuirea standardelor ocupationale

Suplimentul Europass la certificatul profesional – Informativ