Reglementari si metodologii specifice si procesul de autorizare

Instructiune privind nivelul de calificare al persoanelor cu atributii de pregatire teoretica si de pregatire practica din formarea profesionala a adultilor

Anexa nr. 1 la raportul de monitorizare

Intructiuni privind autorizarea centrelor de evaluare si certificare a competentelor profesionale, obtinute pe alte cai decat cele formale

Instrucţiuni privind monitorizarea furnizorilor de formare profesională de către comisiile de autorizare

Instructiuni de intocmire si prezentare a documentatiei de catre furnizorul de formare profesionala in vederea autorizarii

Instructiuni pentru întocmirea Registrului evaluatorilor de furnizori și programe de formare profesională a adulților

LISTA PROFESIILOR ŞI OCUPAŢIILOR PENTRU CARE EXISTĂ CERINŢE SPECIALE LA ORGANIZAREA PREGĂTIRII PROFESIONALE

Protocol ISCIR

Protocol OAMGMAMR

Protocol IGSU

Dispecer centru de alarma

Manager de securitate

Tehnician sisteme detectie – supraveghere video – control acces

Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incediilor

Protocol de colaborare ANRMAP

Protocol de colaborare ANRMAP – Act aditional

Protocol de colaborare INCFC

Decizia ANC nr. 110/2016

Protocolul de colaborare cu Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania

Model PARTENERIAT ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI FORMĂRII PROFESIONALE A ADULȚILOR

Model PARTENERIAT ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI FORMĂRII PROFESIONALE A ADULȚILOR – format editabil

Act aditional nr. 1/25 aprilie 2016 la Protocolul de Colaborare nr. 7280/614/27.07.2015