Recunoasterea calificarilor profesionale – Punct national de contact calificari – IMI

I. INTREBĂRI GENERALE

Întrebări pentru identificarea profesiei/meseriei

Identificarea profesiei/meseriei

 1. Profesia/meseria de … este reglementată pe teritoriul dumneavoastră?
 2. Care sunt activităţile profesionale pe care le implică profesia/meseria de … pe teritoriul dumneavoastră?
 3. Activitatea profesională de … face parte din profesia/meseria de … pe teritoriul dumneavoastră?

Titlu de calificare

 1. Care este titlul de calificare pentru exercitarea profesiei/meseriei de … pe teritoriul dumneavoastră? – …
 2. … este abrevierea titlului de calificare de … pe care … l-a primit pe teritoriul dumneavoastră pentru profesia/meseria de …?
 3. Titlul de calificare de … pentru profesia/meseria de … este reglementat pe teritoriul dumneavoastră?

Întrebări despre titular

Cetăţenie

 1. … este cetăţean al statului dumneavoastră?
 2. Întrebări pentru identificarea calificării

Titularul calificărilor

 1. Care este calificarea profesională pe care … a primit-o pe teritoriul dumneavoastră?

Întrebări referitoare la exercitarea profesiei/meseriei
Dreptul de a exercita o profesie/meserie

 1. Care este profesia/meseria pe care … o poate exercita pe teritoriul dumneavoastră?

Întrebări referitoare la documentele din anexă
Diplome eliberate de ţări terţe

 1. Documentul anexat atestă experienţa profesională pe teritoriul dumneavoastră?

Identificarea profesiei/meseriei

 1. Care este profesia/meseria la care titlul de calificare anexat oferă acces pe teritoriul dumneavoastră?
 2. Când a fost emis documentul anexat?
 3. … este persoana căreia îi revine de drept documentul anexat?

II. ÎNTREBĂRI PRIVIND DOMICILIUL PERMANENT

Întrebări pentru identificarea profesiei/meseriei
Identificarea profesiei/meseriei

 1. Profesia/meseria de … este reglementată pe teritoriul dumneavoastră?
 2. Care sunt activităţile profesionale pe care le implică profesia/meseria de … pe teritoriul dumneavoastră?
 3. Activitatea profesională de … face parte din profesia/meseria de … pe teritoriul dumneavoastră?

Titlu de calificare

 1. Titlul de calificare de … pentru profesia/meseria de … este reglementat pe teritoriul dumneavoastră?

Întrebări despre titular
Cetăţenie

 1. … este cetăţean al statului dumneavoastră?

Titularul calificărilor

 1. … deţine titlurile de calificare care permit exercitarea profesiei/meseriei de … pe teritoriul dumneavoastră?

Întrebări pentru identificarea calificării
Drepturi dobândite

 1. … deţine dovada că este titular(ă) al/a unor calificări profesionale care permit exercitarea profesiei/meseriei de … pe teritoriul dumneavoastră?

Cursuri de formare urmate

 1. Studiile şi cursurile de formare profesională care conduc la exercitarea profesiei/meseriei de … sunt reglementate pe teritoriul dumneavoastră?
 2. Vă rugăm să furnizaţi detalii cu privire la durata cursurilor de formare urmate de …, care deţine diploma de … pentru profesia/meseria de …
 3. Vă rugăm să furnizaţi detalii cu privire la conţinutul cursurilor de formare urmate de …, care deţine diploma de … pentru profesia/meseria de …
 4. Când a obţinut … diploma de … pentru profesia/meseria de …?

Întrebări referitoare la experienţa profesională
Diplome eliberate de ţări terţe

 1. … are o experienţă profesională de trei ani pe teritoriul dumneavoastră pentru profesia/meseria de …?

Întrebări referitoare la exercitarea profesiei/meseriei
Dreptul de a exercita o profesie

 1. …, care deţine diploma de … pentru profesia/meseria de …, are dreptul de a exercita activităţile profesionale în cauză pe întreg teritoriul dumneavoastră?
 2. Care este profesia/meseria pe care … o poate exercita pe teritoriul dumneavoastră?

Sancţiuni profesionale

 1. La data de …, … face obiectul vreunei sancţiuni disciplinare pe teritoriul dumneavoastră, inclusiv cu efect temporar, care ar putea avea consecinţe asupra desfăşurării activităţilor profesionale de …?
 2. La data de …, … face obiectul vreunei sancţiuni penale pe teritoriul dumneavoastră, inclusiv cu efect temporar, care ar putea avea consecinţe asupra desfăşurării activităţilor profesionale de …?

Întrebări referitoare la documentele din anexă
Diplome eliberate de ţări terţe

 1. Documentul anexat atestă experienţa profesională pe teritoriul dumneavoastră?

Titularul calificărilor

 1. Cărui nivel îi corespunde titlul de calificare anexat?
 2. Titlul de calificare anexat atestă absolvirea de către … a unor studii de nivel echivalent care condiţionează accesul la profesia/meseria de … sau exercitarea acesteia?
 3. Titlul de calificare anexat care oferă acces la profesia/meseria de … atestă o formare profesională reglementată?

Drepturi dobândite

 1. În baza titlului de calificare anexat, … dobândeşte dreptul de a exercita profesia/meseria de … pe teritoriul dumneavoastră?

Cursuri de formare urmate

 1. Care este durata formării care stă la baza titlului de calificare anexat?
 2. Care este conţinutul formării care stă la baza titlului de calificare anexat?

Identificarea profesiei/meseriei

 1. Care este profesia/meseria la care titlul de calificare anexat oferă acces pe teritoriul dumneavoastră?
 2. Când a fost emis documentul anexat?
 3. … este persoana căreia îi revine de drept documentul anexat?

III. ÎNTREBĂRI PRIVIND PRESTAREA TEMPORARĂ DE SERVICII

Întrebări pentru identificarea profesiei/meseriei
Identificarea profesiei/meseriei

 1. Profesia/meseria de … este reglementată pe teritoriul dumneavoastră?
 2. Care sunt activităţile profesionale pe care le implică profesia/meseria de … pe teritoriul dumneavoastră?
 3. Activitatea profesională de … face parte din profesia/meseria de … pe teritoriul dumneavoastră?

Titlu de calificare

 1. Care este titlul de calificare pentru exercitarea profesiei/meseriei de … pe teritoriul dumneavoastră?

Întrebări despre titular
Cetăţenie

 1. … este cetăţean al statului dumneavoastră?

Întrebări pentru identificarea calificării
Cursuri de formare urmate

 1. Studiile şi cursurile de formare profesională care conduc la exercitarea profesiei/meseriei de … sunt reglementate pe teritoriul dumneavoastră?
 2. Vă rugăm să furnizaţi detalii cu privire la durata cursurilor de formare urmate de …, care deţine diploma de … pentru profesia/meseria de …
 3. Vă rugăm să furnizaţi detalii cu privire la conţinutul cursurilor de formare urmate de …, care deţine diploma de … pentru profesia/meseria de …

Titlu de calificare

 1. Care este titlul de calificare pentru exercitarea profesiei/meseriei de … pe teritoriul dumneavoastră?

Întrebări referitoare la experienţa profesională
Drepturi dobândite

 1. … s-a consacrat în mod efectiv şi legal activităţilor de … timp de cel puţin 3 ani în ultimii 5 ani pe teritoriul dumneavoastră de la data cererii de recunoaştere, …?

Întrebări referitoare la documentele din anexă
Diplome eliberate de ţări terţe

 1. Documentul anexat atestă experienţa profesională pe teritoriul dumneavoastră?

Cursuri de formare urmate

 1. Care este durata formării care stă la baza titlului de calificare anexat?
 2. Care este conţinutul formării care stă la baza titlului de calificare anexat?
 3. Când a fost emis documentul anexat?
 4. … este persoana căreia îi revine de drept documentul anexat?