Monitorizare

Măsuri propuse pentru CAJ/CAMB:

 • actualizarea planului de monitorizare;
 • completarea si actulizarea listei de specialiști;
 • actualizarea planului de monitorizare;
 • completarea și actualizarea listei de specialiști;
 • modificarea matriţei timbru sec cu sigla ANC;
 • antetul deciziilor date de CAJ-uri să aibă doar antetul ANC/CAJ;
 • înființarea registrului de intrări/ieșiri și utilizarea acestui registru pentru toate documentele care au legătură cu formarea profesională a adulților;
 • schimbarea ștampilei de intrări/ieșiri a CAJ cu antetul ANC/CAJ;
 • Secretariatele tehnice ale Comisiilor de autorizare să fie formate din numărul de persoane așa cum este acesta prevăzut în art. 23 alin. (9) din OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată.

Măsuri propuse pentru furnizori de formare profesională:

 • respectarea datei planificate pentru finalizarea programelor de formare profesională ce se află in derulare;
 • organizarea și desfăşurarea examenelor de absolvire să se desfășoare conform planificării;
 • întocmirea registrului matricol, a registrelor de eliberare a certificatelor de calificare și a celor de absolvire.